Ansatte
Prosjekter
Historie
Samlinger
Vedtekter
Årsmelding
Venneforening

Glomdalsmuseets Venneforening

Vil du bli medlem?

Vi har et hyggelig miljø i foreningen og akkurat så sosialt som vi selv ønsker. Foruten årsmøte i februar/marks, arrangeres medlemsmøter hvert halvår. Vi byr på kulturelt innskal eller film, foredrag og siste nytt på museumsfronten.

Foreningens postadresse:
Glomdalsmuseet
2405 Elverum

Du er herved ønsket velkommen som nytt medlem!


Hvert år i mai måned og når bakken er tørr nok, kalles venneforeningen ut til stordugnad. Hele friluftsmuseet blir raket og renset og gjort klar til sommeråpning. Dette er en av de store dugnads-begivenhetene i foreningens årsprogram. Her er vi samlet foran et av stabburene på Åmot-tunet og klare til en velfortjent pause.

Medlemmene har følgende fordeler ved et medlemskap:

  • Årskort for neste år når en har deltatt på dugnader tilsvarende to "normalarbeidsdager"
  • Redusert pris på inngangsbilletten - med rabatt for adgang til Skogmuseet også
  • Lånekort til museets rikholdige bibliotek
  • Halv pris på kopieringer
  • God rabatt på varene i museumsbutikken
  • Garantert god service ved museumsbesøk (Husk å melde fra i resepsjonen at en er medlem av Venneforeningen!)

Medlemskapet koster kr. 150,- pr. år.

Meld deg på som medlem til noen i styret:

Tore Lund 991 58 950 formann
Inger Johanne Diesen 480 73 002 nestformann
Sven Kiese 906 26 377 sekretær
Rolv Skirbekk 62 41 18 72 kasserer
Inger Marie Vestby 414 56 057  
Terje Thronæs 62 41 71 91  
Eli Opland 416 46 373  

Bilder fra noen av våre aktiviteter:


Fra venstre: Tor Christiansen, Sidsen Lund og Inge Christiansen i gang med å forberede et medlemsmøte. Medlemsbrev og brosjyrer legges i konvolutter klar for utsending.

Venneforeningens aktivitet har stor spennvidde. Her er to av medlemmene i ferd med å gå igjennom lokalavisene for å plukke ut artikler, bilder etc. av lokalhistorisk interesse. Stoffet blir så registrert og lagret i museets arkiver. Til venstre: Arne Paust-Andersen, til høyre Trygve Gjelten.

I museets store og nye bok- og tidskriftsmagasin er Helge Væringsaasens enorme boksamling på ca. 60 000 katalognummer lagret. Boksamlingen ble pakket ned før den store ombyggingen i 2005-2006. Her er tiden kommet til utpakking og ny registrering med bl.a. fra venstre Terje Thronæs som ivrig "utpakker". Han er også forfatter av boka om Elverums stor "kulturbonde" Helge Væringsaasen og medlem av venneforeningens styre. Til høyre er Johnny Torkildsen, tilsatt som assistent i biblioteket.

To av foreningens "nestorer", fra venstre Sigrid Løken og Lovise Nermoen, registrerer og behandler ymse tekstiler, gjerne bunader og alle slags "bekledningsgjenstander" som museet har fått. Alt blir behørig behandlet, registrert og magasinert. Damerne har gjennom mange års virksomhet tilegnet seg ekspertenes kompetanse på området.

Venneforeningen påtar seg også oppdrag av ren museal og bevaringsteknisk karakter. På Finnetunet er medlemmer i gang med å skifte ut stokketakene på tre av husene, her: badstua. Senere kommer turen til selve røykstua -"pörte"- og låven. På bildene deltar Kjell Nystuen, Harry Meljordshagen og yngstamann Håkon Lund.

Flere av dugnasgjengen på Finnskogen deltok også i demonteringen av Melgårdssetra i skytefeltet Åmot/Rena i 2006. Les mer om dette prosjektet her.

Ca. 1600 grantrær av riktig dimensjon ble hogd, barket og slinnet på Nordre Finnskogen våren 2004. Her deltok i alt 14 personer, både medlemmer og ikke-medlemmer, ungdommer som pensjonister.

Julestuene er noen av de mest populære arrangementene å delta på. Vanligvis tjenestegjør medlemmene med vaktoppdrag, parkeringstjeneste, kjøkken-, serverings- og ryddetjeneste. Men vi har i tillegg bidratt med å sette opp en utstilling som viser gamel dagers juletrepynting fra tre epoker.

 


www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design