Utstillinger
Vandreutstillinger

Vandreutstillinger

Her kan du lese mer om våre vandreutstillinger:
Latjo Drom | Fotspor Somalia-Norge | Hverdagsfortellinger | Mangfoldige Hedmark

For mer informasjon eller bestilling, kontakt Glomdalsmuseet på tlf. 62 41 91 00 eller e-post mail@glomdal.museum.no.

Latjo drom

Vandreutstillingen Latjo drom dreier seg om taterne/romanifolkets historie i Norge. Den viser noe av det som dette reisende folket er stolte av, handels og håndverkstradisjonen, språket, musikken og familiesamholdet. En mindre del handler om den mørke delen av historien og myndighetenes politikk for å få slutt på deres reisende livsform. Utstillingen er laget i samarbeid med romanifolket/taterne og to av deres egne organisasjoner, Taternes Landsforening (TL) og Landsorganisasjonen for romanifolket (LOR).
Utstillingsinfo:
Vandreutstillingen består av ni tekst- og informasjonsrike bannere på stativ, samt brosjyrer.
Utstillingen krever gulvplass på 15-20 m2. Egner seg blant annet for skoler, bibliotek, organisasjoner, museer og andre institusjoner og foreninger.
Pris: Kr 5000,-
Produksjonsår: 2008

Bakgrunnsinfo

Våren 2006 åpnet en stor nasjonal utstilling om romanifolket/taterne på Glomdalsmuseet. Utstillingen som heter Latjo drom og som betyr god tur på romanifolket/taternes eget språk romani, gir en bred presentasjon av romanifolkets/kultur og historie.


Holger Gustavsen viser fram utstillingen.
Foto: Mari Ø. Møystad

Utstillingen er laget i samarbeid med romanifolket/taterne og to av deres egne organisasjoner, Taternes Landsforening (TL) og Landsorganisasjonen for romanifolket (LOR).

Få minoriteter har opplevd en så systematisk og brutal fornorskningspolitikk som det norske romanifolket/taterne. Utstillingen på Glomdalsmuseet skal derfor fungere som en form for kulturell oppreisning og skal vise noe av det dette reisende folket er stolte av, handels og håndverkstradisjonen, språket, musikken og familiesamholdet. En mindre del handler om den mørke delen av historien, myndighetenes politikk og alle tiltakene som ble satt i gang for å få slutt på deres reisende livsform.

På nyåret 2007 ble utstillingen i sin helhet presentert som en nettutstilling (www.latjodrom.no). For å komplettere utstillingen på Glomdalsmuseet og nettutstillingen, så har Glomdalsmuseet, Taternes Landsforening og Landsorganisasjonen for Romanifolket nå laget en vandreutstilling med samme navn.

Vandreutstillingen er støttet økonomisk av ABM utvikling. Målgruppen for utstillingen er skoleklasser, organisasjoner, bibliotek, museer og andre institusjoner og foreningen som ønsker å formidle noe av det kulturelle mangfold som vi har hatt i landet vårt i flere hundre år

Vandreutstillingen som består av ni bannere og som har de samme teamene som den permanente utstillingen, ble for første gang presentert under Helsingforskomiteenes høring om norsk romani/taterpolitikk på Litteraturhuset i Oslo 12. november. Med utstillingen følger fire digitale fortellinger, som vil bli lagt ut på nettutstillingen Latjo drom. Fortellingene er levende og nære virkelighetsbeskrivelser og er laget av romanifolket/taterne selv.

Fotspor Somalia-Norge

Vandreutstillingen Fotspor Somalia-Norge har fokus på somaliere, som i dag er den nest største innvandrergruppa i Hedmark. Den presenterer elementer fra somalisk kulturarv og setter samtidig fokus på migrasjon, overgangen fra Somalia til Norge/Hedmark og den første tida her i landet. Utstillingen er resultatet av et større samarbeidsprosjekt mellom somaliske ressurspersoner, Hedmark fylkeskommune, Norsk Kulturråd og Flerkulturelt senter/Glomdalsmuseet.

Utstillingsinfo:
Vandreutstillingen kommer i to versjoner:

Versjon 1:
Seks formbare lettvegger med ulike tema, veggene kan brukes flate eller formes til kuber. I tillegg følger det med klær og gjenstander samt brosjyrer med utfyllende tekst om utstillingen.
Utstillingen krever minimum 20 m2. Egner seg blant annet for museer, bibliotek og kulturhus.
Pris: Kr 8000,-
Produksjonsår: 2008

Versjon 2:
Fem bilde- og informasjonsrike bannere, samt noen gjenstander og brosjyrer med utfyllende tekst om utstillingen..
Utstillingen krever lite plass. Egner seg blant annet for bibliotek og klasserom.
Pris: Kr 3000,-
Produksjonsår: 2008

Utstillingen Fotspor Somalia – Norge
Mohammed og utstillingen
Bashir Mahmud fra Hedmark innvandrerråd,
åpnet utstillingen Fotspor Somalia - Norge

Bakgrunnsinfo
Somaliere er den tredje største innvandringsgruppa i Hedmark. Det er en forholdsvis nyankommet gruppe, og flere etterspør kunnskap om somaliere og somalisk kultur.
Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter / Glomdalsmuseet ønsket å lage en utstilling som presenterer noen av de nye kulturelementene som er representert i dagens Hedmark.

Utstillingen Fotspor er et sluttprodukt av et samarbeidsprosjekt mellom somaliske ressurspersoner, Hedmark fylkeskommune, Norsk Kulturråd og Flerkulturelt senter/Glomdalsmuseet.
Utstillingsarbeidet er en del av dokumentasjons-prosjektet Fotspor Somalia - Norge. Dokumentasjons-prosjektet har bestått av utstillingsarbeid og intervjuarbeid. Intervjumaterialet er bakgrunnsinformasjon og dokumentasjon om hvordan det har vært å være de første somaliere som bosatte seg i Hedmark.

Utstillingen har fokus på somalisk kulturarv og den første tiden i Norge.
Nomadehytta som står sentralt i utstillingen, er ment å fungere som et symbol på en kultur som står sterkt i somalisk historie både før og nå. Ca.60 % av alle somaliere har tilknytning til nomadekulturen.
Målsettingen var å lage en utstilling som presenterte elementer fra somalisk kulturarv, og som samtidig setter fokus på migrasjon og overgangen fra Somalia til Norge.

Utstillingen ble åpnet 7.juni 2006 og sto oppe fram til juni 2008. I dag finnes utstillingen kun som vandreutstilling.

Les rapporten om utstillingen her.
Her kan du se en nettutstilling laget av Kulturnett Hedmark.

Hverdagsfortellinger

En vandreutstilling om seks innvandrerungdommer i Hedmark. Dette er en fotoutstilling hvor et utvalg av ungdom med innvandrerbakgrunn presenterer seg selv og livssituasjon gjennom bilder og tekst. Ungdommene har brukt engangskamera for å dokumentere sin hverdag. Utstillingen er produsert av Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter.

Utstillingsinfo:
Vandreutstillingen består av 50 bilder på 30x40 cm, samt seks tekstplater og brosjyrer.
Utstillingen krever en del veggplass. Egner seg blant annet for museer og bibliotek.
Pris: Kr 4000,-
Produksjonsår: 2005

Bakgrunnsinfo
En fotoutstilling hvor et utvalg av ungdom med innvandrerbakgrunn presenterer seg selv og sin livssituasjon. Det er hverdagsglimtene som har vært viktig å synliggjøre i utstillingen. Ungdommene har brukt engangskamera og hatt arbeidsmøter med fotograf, hvor de har fått veiledning for videre fotografering.

Arbeidsgruppa ser på bilder som kan bli aktuelle å bruke i utstillingen.

Prosessen med bildene, intervjuene og arbeidsmøtene har gitt oss muligheten til å lage utstillingen "Hverdagsfortellinger"

Utstillingen er produsert av kunstbanken Hedmark kunstsenter og Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter. Arnfinn Johnsen har vært fotofaglig ansvarlig. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra den kulturelle skolesekken i Hedmark.

Mangfoldige Hedmark

En dagsaktuell utstilling fra Flerkulturelt senter som tar for seg innvandring til Hedmark i eldre og nyere tid og stiller spørsmål om hvem hedmarkingene er i dag. 9 ulike representanter for befolkningen i fylket forteller om sin hverdag.
Utstillingen er et samarbeid med Hedmark fylkeskommune og er basert på fakta om Hedmarks innbyggere fra statistisk sentralbyrå. Utstillingen egner seg til refleksjon over hvem menneskene i vårt nærmiljø i dag er og hvor de opprinnelig kommer fra.

Les mer om Flerkulturelt senters arbeid

Utstillingsinfo:
Vandreutstillingen består av fem bannere med statistisk materiale over innvandrer- grupper og organisasjoner i Hedmark. Utstillingen egner seg godt som et inngangspunkt til flerkulturelt arbeid, sosiale og samfunnsfaglige temaer i skolen. Utstillingen egner seg også veldig godt som et rent refleksjonspunkt på et offentlig sted, for eksempel på et bibliotek.
Utstillingen krever lite plass.
Pris: Kr 2000,-
Produksjonsår: 2007.


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design