Utstillinger
Vandreutstillinger

Utstillinger

Glomdalsmuseet har nærmere 1500 kvm innendørs utstillinger, både faste og temporære, med et variert innhold. Utstillingene står dels i hovedbygget, og dels i den gamle, flotte utstillingsbygningen fra 1939, som er renovert og har fått nye, moderne utstillinger.

De fleste av de temporære utstillingene er knyttet til museets arbeid i forbindelse med det flerkulturelle. I forbindelse med Flerkulturelt Senter, som er organisert som et prosjekt ved museet, vises også utstillinger om andre folkegrupper, som vi møter blant de nyere innvandrere i vårt fylke.

Latjo Drom - De reisende/taternes kultur og historie

Denne utstillingen åpnet våren 2006, og viser dette folkets historie i Norge. Utstillingen er laget i samarbeide med representanter for de reisende/taterne, og er en bredt anlagt presentasjon av denne minoriteten.

Det er også laget en egen vandreutstilling av denne utstillingen.

Form

Folkekunst og stilhistorie. Museets vakreste gjenstander plassert i en stilhistorisk sammenheng. Utstillingen er spesielt tilrettelagt for kunst- og håndverksfaget i skolen, men er like interessant for alle andre.

Mangfoldige Hedmark

En dagsaktuell utstilling fra Flerkulturelt senter som tar for seg innvandring til Hedmark i eldre og nyere tid og stiller spørsmål om hvem hedmarkingene er i dag. 9 ulike representanter for befolkningen i fylket forteller om sin hverdag.
Utstillingen er et samarbeid med Hedmark fylkeskommune og er basert på fakta om Hedmarks innbyggere fra statistisk sentralbyrå. Utstillingen egner seg til refleksjon over hvem menneskene i vårt nærmiljø i dag er og hvor de opprinnelig kommer fra.

Gammeldoktoren

Historien om den allmennpraktiserende legen i Hedmark, levende fortalt med interiørtablåer, bilder, tekst og over 1000 gjenstander fra "gammeldoktorens" virke og hverdag. En moderne utstilling, laget i samarbeid med Hedmark Legeforening.

Apoteket

Officinet fra det gamle apoteket på Rena fra 1902, supplert med et nyere apotek-laboratorium og en stor drogesamling. Utenfor bygningen er apotekerhagen, med hundrevis av planter som har vært brukt i medisinsk sammenheng.
 

 

 
 

www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design