Kart og vei-
beskrivelse

Friluftsmuseet
Leketunet
Vår butikk
Fagavdelingen
Skolebesøk

 

Skolebesøk

Skoletjenesten ved Glomdalsmuseet

Glomdalsmuseet er blant de 20 museene i landet som er blitt tildelt midler fra "Den kulturelle skolesekken", øremerket formidling til grunnskolen.

Det betyr en storsatsing overfor skolen. Midlene brukes både til å bedre tilbudet betraktelig, og til å gjøre tilbudet tilgjengelig for adskillig flere skoleelever.

Det siste ligger nemlig som en forutsetning for å få samme tilskudd neste år. I praksis betyr dette en prøveordning med fri adgang for skoleelever til våre organiserte skoleopplegg, og at museets formidlere i noen sammenhenger også reiser ut i distriktene og i de enkelte skolene- for å kompensere for skolenes manglende budsjetter til reise og til inngangspenger.

Temaer:

Museet kan tilby timer innen emner som kunst, arkitektur og kunsthistorie, tradisjonelle minoriteter (som romanifolket), skolehistorie og medisinhistorie - etter behov, og etter særlig avtale. Ta kontakt, så ser vi hva vi kan få til sammen! Vi har også tatt i bruk vår digitale kino. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bruke film som en del av undervisningen.

Her finner du våre faste formidlingsopplegg, tilrettelagt for skolen.

Pris:

Alle skoleopplegg er gratis for barneskolene i Elverum kommune og Elverum videregående skole. For andre skoler er prisen kr. 40,- pr. elev.

Avtaler:

For mer informasjon, ta kontakt med museumspedagog Laila Bækkevold på tlf. 62 41 91 07 eller laila@bakkevold@glomdal.museum.no.

Vi tar forbehold om at det kan komme endringer.
For bestilling og forespørsler, ta kontakt med
Ragne H. Harviken , 62 41 90 90 ragne@glomdal.museum.no

Vil du ha direkte tilsendt informasjon ? Send oss din epostadresse eller postadresse!

Klipp og lim

Lag din egen modell av Barfrøstua! Klippeark finner du her.

www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design