Ansatte
Prosjekter
Historie
Samlinger
Vedtekter
Årsmelding
Venneforening

Samlinger

Bygninger - Gjenstander - Kunst - Foto - Helge Væringsaasens samlinger - Bøker og arkivmateriale: se Bibliotek

Helge Væringsaasens samlinger

Helge Væringsaasen (1836 - 1917) har betydd mye for Elverum. Han var en sentral person i sin tid, men mye av hans virksomhet resulterte i samlinger som har meget stor verdi den dag i dag. Han bygget opp store private samlinger innen kunst, litteratur og antikviteter. Væringsaasens sterke nasjonale og kulturelle interesser førte ham inn i et bredt engasjement innenfor folkeopplysning og skolevirksomhet. Han hadde økonomisk bakgrunn og vilje til få sine ideer gjennomført.

Det var faren Peder Væringsaasen (1805 - 1888) som la det økonomiske grunnlaget for sønnen Helges brede samfunnsengasjement. Peder Væringsaasen kjøpte opp store skogeiendommer. Avkastningen fra disse ble delvis investert i virksomheter både i Norge og Sverige. Ved sin død etterlot Peder Væringsaasen seg en millionformue.

Nasjonalromantikken preget kulturlivet i Helge Væringsaasens ungdomstid. Det var i denne tiden han fanget interessen for å samle gjenstander fra Østerdalen. Han ønsket å bygge opp sitt private museum som skulle formidle dalførets særpreg. Alfarheim museum ble åpnet i 1936, 19 år etter Væringsaasens død. I 1942 overdro arvingene hele samlingen på ca. 2.500 gjenstander til Glomdalsmuseet. Blant disse gjenstandene finner en mange av praktstykkene i Glomdalsmuseets samling av folkekunst.

Helge Væringsaasen kom til Sagatun folkehøyskole på Hamar i 1864. Her ble hans sterke interesse for folkeopplysningsarbeid vakt til live. Væringsaasen drømte om å reise en folkehøyskole i Østerdalen. Gjennom sin forretningsmessige virksomhet la han det økonomiske grunnlaget for etableringen av Elverum folkehøyskole. Han ville også bygge opp en boksamling som skulle komme allmenheten til gode. Væringsaasen samlervirksomhet resulterte i at han i sin samtid bygget opp Nordens største private boksamling på over 60.000 bind.

Noen av Helge Væringsaasens initiativ og standpunkter:

· Tiden på Sagatun ga inspirasjon til innsamling av lokale ord og uttrykk, folkeminne og lokalhistorie, kunst, gjenstander og litteratur.

· Hans kunstsamling ble utgangspunktet for Elverum Kunstgalleri. Samlingene er senere deponert på Glomdalsmuseet.

· Han etablerte Alfarheim Bokhandel og Forlag.

· Han opprettet Alfarheim Arbeidersamfunn.

· Som styremedlem i Ådals Bruk fikk han vedtatt at arbeiderne skulle få del i overskuddet.

· Fra 1877 brukte han bare det rene norske flagg uten unionsmerke.

· Han var med og stiftet Norges Venstreforening i 1884.

· Han meldte seg til grensevakt i 1905 i sitt 70. leveår.

· Han hadde en bred omgangskrets med sentrale kulturpersonligheter og kunstnere, blant den Bjørnstjerne Bjørnsson.

· Han var republikaner, engasjerte seg i skyttersaken, målbevegelsen, avholdsarbeide og folkeopplysning.

· Han opprettet i 1917 Peer Væringsaasens Nasjonalfond til allmennyttige formål, som i 1928 resulterte i Elverum Folkehøgskule.

Bilde: Familien Væringsaasen, malt av Knut Bergslien. Ved siden av Helge sees bysten av hans far Peder Væringsåsen (Fra Elverum Kommunes Kunstsamling) Sønnen Peer (foran) døde som 11-åring.


www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design