Ansatte
Prosjekter
Historie
Samlinger
Vedtekter
Årsmelding
Venneforening

Samlinger

Bygninger - Gjenstander - Kunst - Foto - Helge Væringsaasens samlinger - Bøker og arkivmateriale: se Bibliotek

Gjenstander

I 1912, året etter åpningen, hadde museet en samling av ca. 2.600 gjenstander. Fram til i dag har denne samlingen økt til 36.958 gjenstander. I tillegg har museet mottatt et par større dødsbo som anslås til ca 6.000 gjenstander som foreløpig ikke er katalogisert. Museets samlede gjenstandsmasse utgjør i størrelsesorden ca 43.000 enkeltobjekter. Hovedelementene i samlingen består av møbler, gjenstander som viser folkekunsten i distriktet, redskaper knyttet til jordbruk og dagligliv, samt en ikke ubetydelig samling tekstiler. Museet har også gjenstander knyttet til de minoritetskulturene som tradisjonelt har hatt tilhold på indre Østlandet: skogfinner, sørsamer og tatere.
Av andre særlige tema kan nevnes skolehistorie og medisinhistorie, der det finnes samlinger på flere tusen gjenstander, bygget opp i forbindelse med utstillingene om disse tema. Men museet har også gjenstander både fra andre deler av landet, og mer eksotiske innslag fra middelhavsland og Midt-Østen. Disse siste gruppene skyldes samleren Helge Væringsåsens innkjøp fra forskjellige hold, og på sine reiser.

www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design