Ansatte
Prosjekter
Historie
Samlinger
Vedtekter
Årsmelding
Venneforening

Samlinger

Bygninger - Gjenstander - Kunst - Foto - Helge Væringsaasens samlinger - Bøker og arkivmateriale: se Bibliotek

Bygninger

I løpet av de 90 årene som har gått siden åpningen i 1911, har Glomdalsmuseet bygget opp omfattende kulturhistoriske samlinger. I 2001 omfatter samlingen av antikvariske bygninger totalt 95 enkeltobjekter.

Friluftsmuseet består av 91 antikvariske bygninger. Den eldste bygningen er trolig loftet fra Melsnes i Åsnes som har innhugget årstallet 1611. Museets eldste våningshus er ramloftstua fra Stemsrud i Grue som er dendrokronologisk datert (datert ved hjelp av årring-undersøkelse) til 1630. Den yngste bygningen i friluftsmuseet er butikken "Elverum Kjøtt og Delikatesse". Dette er det siste gjenværende krigprovisorium som ble reist i 1940 etter bombingen av Leiret.

Glomdalsmuseet er anlagt etter en geografisk modell hvor bygningene er samlet på 11 atskilte tun eller områder inne på det 175 mål store museumsområdet. Hvert tun representerer byggeskikken i de ulike delene av Glomma-dalføret. Fordelingen av bygningsmassen mellom de 4 gamle fogderiene i museets dekningsområde er følgende:

Nord-Østerdal, inkl. hele Rendalen
31%
Sør-Østerdalen
47%
Solør
21%
Vinger-Odalen
1%

Glomdalsmuseet eier også eiendommen Lundgaard i Leiret som består av fire bygninger. Denne omfatter to større sveitserstilsbygninger, samt to uthus. De to våningshusene ble oppført i henholdsvis 1878 og 1900. Uthusene ble også bygget i samme tidsperiode.


www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design