Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vandreutstillingen Latjo Drom

Våren 2006 åpnet utstillingen Latjo drom – Romanifolkets/ taternes kultur og historie, på Glomdalsmuseet. På nyåret 2007 ble utstillingen i sin helhet presentert som en nettutstilling.
For å komplettere utstillingen på Glomdalsmuseet og nettutstillingen, så har Glomdalsmuseet, Taternes Landsforening og Landsorganisasjonen for Romanifolket nå laget en vandreutstilling med samme navn.


Arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen foran utstillingen på Litteaturhuset i Oslo 12. november 2008.
Fra venstre: Rannveig Pedersen, Mari Østhaug Møystad, Anna Gustavsen, Holger Gustavsen, Johan Johansen og Tore Pedersen.

Målgruppen for utstillingen er skoleklasser, organisasjoner, bibliotek, museer og andre institusjoner og foreningen som ønsker å formidle noe av det kulturelle mangfold som vi har hatt i landet vårt i flere hundre år.

Vandreutstillingen som består av ni bannere og som har de samme teamene som den permanente utstillingen, ble for første gang presentert under Helsingforskomiteens høring om norsk romani/taterpolitikk, på Litteraturhuset i Oslo 12. november.

Holger Gustavsen viser fram utstillingen på Litteraturhuset.
Holger Gustavsen viser fram utstillingen på Litteraturhuset.
Foto: Mari Østhaug Møystad.

Med utstillingen følger fire digitale fortellinger, som vil bli lagt ut på nettutstillingen Latjo drom. Fortellingene er levende og nære virkelighetsbeskrivelser og er laget av romanifolket/taterne selv.

Hvis du ønsker å låne utstillingen ta kontakt med Glomdalsmuseet
på tlf: 624 19100.


Vandreutstillingen er støttet økonomisk av ABM utvikling.

Utstillingen lånes ut for kroner 5000. Transportutgifter betales av mottaker.

For mer informasjon og bestilling ring Glomdalsmuseet
på telefon: 624 19100 eller send mail til: post@glomdalsmuseet.no


Videoer:

Klikk bildene for å
laste ned/ se video
i WMW-format


Handel og vandel VIDEO
Handel og vandel

Minne om bestefar - VIDEO
Et minne om bestefar

Med håp - Video
Med håp

Røtter - Video
Røtter