Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Underveis: Tegn


Milla legger ut granberg som tegn til andre tatere. (Foto: Dagfinn Grønoset, ca. 1973)

Når romanifolket/taterne var på landeveien kommuniserte de med hverandre ved bruk av tegn. Om sommeren ble patrijal, som betyr «merke», brukt. Patrijal ble laget ved hjelp av kvister og stein, som ble lagt på høyre side av veien. Tre kvister med stein på høyre side av veien i ett veikryss fortalte at denne veien hadde andre reisende tatt.

Gåningstegnet
Om vinteren ble gåningstegnet brukt. Gåning betyr «sekk» eller «bylt». Gåningstegnet, som også ble plassert i høyre veikant, ble avmerket i snøen med svepa (pisken). Med svepa kunne det lages rette streker eller en figur som forestilte en slags pose. Små runde figurer fortalte når følget hadde passert. Flere gåninger fortalte hvor mange voksne som var med i følget.

Dyrevernsloven