Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Underveis: Dyrevernsloven

Forbudet mot å ha hest
Med Dyrevernloven av 1951 ble det innført forbud mot at «omreisende» kunne holde hest i forbindelse med næringsvirksomhet. Dette lovforbudet ble opprinnelig foreslått av regjeringen i 1935 men fikk flertall først i 1951 (Odelstingproposisjon nr. 3, 1935 og innstilling 0.VIII 1951, St. forhold 1951). Forbudet mot å ha hest ble fremstilt som et dyreverntiltak, men hadde helt klart til hensikt å få taterne til å bli bofaste.


Dagbladet 22.04.1950

Johan forteller:
«Bare noen få måneder etter at loven mot hestehold ble vedtatt, ble vi stanset av lensmannen i Lagerdal. Vi fikk kjøre til neste endestasjon i Kongsberg, så var det slutt. Vi fikk ikke lenger lov til å bruke hest. I stedet for den vakre hesten, måtte vi bruke drakjerre og sykler. Det føltes som et nederlag og en ydmykelse, som om vi ikke lenger var verdt noe!
Bare noen måneder etter at hesten ble tatt fra oss, skaffet vi oss den første bilen, en 28-modell Buick. Jeg kjørte tre turer med en kjørelærer i Tønsberg og så fikk jeg lappen. Dette var i 1951 og jeg var 19 år.

Etter at de tok hesten fra oss ble det ikke orden på noe. Kaffekista, lær-skreppa og det andre vi alltid hadde sirlig dandert i vogna, ble nå bare slengt bak i bilen. Å ta fra oss hesten var det samme som å be dere bøn-der om å bli fiskere...
Det meste av det jeg hadde lært av far min var knyttet til hesten. Det var jo først og fremst hestefolk vi var.»
(Johan J, født 1931)

Bofast