Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Storsamfunnet: Svanviken Arbeidskoloni

Svanviken var en arbeidskoloni for de reisende. Målet med Svanviken var å få de reisende til å glemme sin tradisjonelle levemåte og kultur. På Svanviken lærte de reisende å bli bønder og å innrette seg etter de bofastes kultur.


Svanviken Bruk. Eide på Nord-Møre, tatt før 1970. (Foto: Norrøna Fly AS)

Svanviken ble åpnet den 13. september 1908. Botiden var i begynnelsen
18 måneder, men ble på det meste i 1929 forlenget til fem års botid.
Mellom 1908 og 1945 bodde 85 familier med til sammen 506 personer på Svanviken, som på denne tiden var ett av landets største gårdsbruk. Under trussel om at barna ville bli tatt fra dem, bodde familier på Svanviken og innrettet seg etter et meget strengt regime. På Svanviken var det strengt forbudt å snakke romani, bruke tradisjonelle klær, utøve håndverks-tradisjonr og ha besøk av slektninger.

Ideen bak Svanviken har blitt formulert klart av ulike bestyrere gjennom tidene; Knut Myhre uttalte seg blant annet til Norsk Ukeblad i 1963:

Myhre om Svanviken til NorskUkeblad, 1963:
«Det vi gjør er bevisst å utrydde et folks egenart, deres språk, deres livsform. Vi prøver å løsrive dem fra forbindelsen med slekten, som de tidligere har følt seg knyttet til med sterke bånd. Vi prøver å gi dem eiendom og forpliktelser, vaner og behov som ikke lar seg forene med den omstreifertilværelsen de har vært vant til og som deres forfedre har levd gjennom århundrer. Det er en radikal framgangsmåte, og vi må riktignok spørre oss: Har vi rett til det?
Norsk misjon blant hjemløse er heldigvis ikke i tvil om svaret; Vi har rett.
For de små barnas skyld tar vi oss den retten. Omstreiferlivet er i hele sin art og tradisjon ikke innstilt på egentlig samarbeid med, men på å utnytte samfunnet. Parasittisk. Men slik samfunnet har utviklet seg er det nær sagt umulig å leve omstreiferlivet uten å komme i konflikt med loven.»

Fra Svanviken: Trygves historie

 Les de reisendes
egne historier:

Trygves historie

Arnes historie

Åses historie

Frodes historie

Constances historie