Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Språk: Språkets opprinnelse

Folk som snakket europeisk romani kom til Balkan fra Lilleasia en gang mellom år 1000 og år 1300. Språket viser tydelig at de opprinnelig kom fra Nord-India, men vi vet ikke nøyaktig hvor mange hundre år det tok fra de første romani-talende forlot India og til de ankom Balkan, men det er rimelig å tro at det har tatt minst 300-400 år.

Språkets vandring (Kart)

Den røde streken på kartet viser den omtrentlige «vandringsruta» fra Nord-India og fram til Balkan. At utgangspunktet er Nord-India, slutter vi av at størstedelen av ordtilfanget samt det meste av bøyings-systemet i konservativ romani helt klart har indoarisk opprinnelse. Omtrent 60% av ordene i romani stammer fra indoariske språk. Bortsett fra romani blir alle indoariske språk snakket på det indiske subkontinentet, i Pakistan, Nepal, India, Sri Lanka og Bangladesj. Eksempler på indoariske språk er punjabi, gujarati, hindi, urdu, bengali og singhalesisk.

I tabellen nedenfor er en del ord fra norsk romani sammenlignet med de tilsvarende ordene i hindi. Dette viser at romani, hindi og andre indoariske språk har samme opprinnelse, nemlig urindoarisk, som ble snakket i Nord-India for over 2000 år siden.

 

Veien fra India til Europa via Balkan

Arveordene i europeisk romani forteller at språkgruppen har sitt opphav i Nord-India, mens lånordene forteller om reiseruta. På veien fra India til Balkan har romani tatt opp lånord fra språk i tre forskjellige indoeuropeiske språkgreiner, iransk, armensk og gresk, så talerne må ha oppholdt seg i eller reist gjennom områder der språk i disse språkgreinene ble snakket.

Tidligere ble armensk snakket over store deler av det østlige Lilleasia, så de romani-talende trenger ikke å ha vært oppe i det nåværende Armenia for å møte det armenske språket. Gresk har de også møtt allerede i Lilleasia.
Det er verdt å legge merke til at romani ikke har lånord fra tyrkisk; det skyldes at tyrkerne ennå ikke var noe dominerende folkeslag i Lilleasia da de romani-talende oppholdt seg der.

Spredningen av romani i Europa
Romani kom til Europa mellom år 1000 og år 1300, og omkring år 1500 hadde brukerne av språket spredd seg til hele kontinentet. Skillet mellom balkansk, valakisk, sentral og nordlig romani er et resultat av den store utbredelsen som romani fikk på denne tida. Folk som snakket romani, nådde Norden omkring år 1500, og norsk romani er etterkommeren etter det romani-språket som kom hit for 500 år siden.

Flere lånord forteller oss at de romani-talende reiste gjennom slavisk- og tysktalende områder på veien hit til Norden. Med tysk menervi her både høytysk og nedertysk. Her er noen eksempler på slaviske og tyske lånord:

Valakisk romani hører tradisjonelt hjemme i og omkring Romania; Valakia er navnet på et landskap i Romania. I mange hundre år arbeidet brukerne av valakisk romani for det meste som slaver i det nå værende Romania, men da slaveriet ble avskaffet på begynnelsen av 1800-tallet, spredde de seg til hele Europa og videre til Amerika. De kom til Norge på 1860-tallet, og språket deres kalles romanés – et ord som egentlig betyr «på sigøynervis», «på rom-vis».

Norsk romani og romanés