Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Språk: Romani

Av Rolf Theil

Språket til de norske taterne heter romani. Det fins mange beslektede språk over hele Europa som heter romani. For å skille dem fra hverandre, kaller vi dem norsk romani, svensk romani, finsk romani, engelsk romani, walisisk romani og så videre. Disse språkene tilhører alle språkgruppen europeisk romani.

En sang om tatere
Sangen under, ROMANO ČAVO (Tater-gutt), gir et inntrykk av norsk romani – og av det tradisjonelle taterlivet. Språket i sangen veksler mellom romani og norsk. I første kolonne (til venstre) er sangen vist på romani, i andre er den oversatt, ord for ord, til norsk.

ROMANO ČAVO

Språkets opprinnelse

 

 

Kodeveksling

Romani blir ofte brukt slik det er illustrert i sangen ROMANO ČAVO, det vil si i kombinasjon med norsk. Det er svært vanlig i fler-språklige samfunn over hele verden at språk-brukerne uttrykker seg ved hjelp av setninger som henter elementer fra to språk.

Språkforskerne kaller en slik veksling mellom to språk for kode-veksling, men det kunne like gjerne kalles språkveksling. I Norge kjenner vi fenomenet ikke bare fra romani-miljø, men også fra samisk og kvensk miljø og fra innvandrermiljø.

Ved kodeveksling er det vanlig at de to språkene spiller litt forskjellige roller i setningen.
Det ene språket fungerer som en grammatisk ramme, hvor elementer fra det andre språket blir satt inn i.

I romani-norsk kode-veksling fungerer norsk som grammatisk ramme. Dette viser seg blant annet ved at ordstillingen (rekke-følgen) på ordene er norsk og ved at en del grammatiske småord er norske.

 

Romani uten
kodeveksling

Romani blir ofte brukt i kodeveksling med norsk, men det går naturligvis også an å snakke ren romani, uten å blande inn norske ord.

I 1993 gav den kjente predikanten Ludvig Karlsen (1935–2004), som var tater, ut boka «Romani-folkets ordbok».
Der finnes en del setninger på ren romani, og her er noen eksempler (rettskriving-en er endret):

ROMANI NORSK
Nina
rakrar snakker
vorsus vi
romani. romani.
Miro Jeg
pašar tror
vorsus vi
honkar er
jik et
manus. folk.
Duri Lang
drom vei
kamar har
vorsus vi
jad. gått.