Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Religion: Troens artikler

(Trosbekjennelsen) og Fader vår på romani, slik det gjengis i boka til Mathiassen Skou «Paa fantestien», fra 1893.

1. Om Helkoes Kjeripa
1. Om alle tings skapelse

Miro pakjarpre Jomlia Dadd, Homlas og Puens helkoe Tjerrar
Jeg tror på Gud Fader, Himmelens og jordens hele skaper

2. Om Tilpalaleingen
2. Om gjenløsningen

Miro pakjar pre Jesus Christus Jomlias onumne raklo, vorus Rankano, som asjar av daava grosværdoe Jomlias Aand
Jeg tror på Jesus Kristus Guds enbårne Sønn,vår herre som er av den «storverdige» Guds Ånd

Avfa Rani Maria, miakt kjerra undri Pontus Pilatus, gernest, mula og kjerra i Pu”en
kommet av jomfru Maria, gjort ondt under Pontus Pilatus, korfestet, død og lagt i jorden

jadde nekli til Bængerske, stedde upri tren Divussen fra de Mula
for ned til helvete, stod opp tredje dag fra de døde

jadde upri til Homla, suttarhosJomlia, daava Daddo lakjoaste Vasth, a døi afvar'n tilbake,
for opp til himmelen, sitter hos Guds den Faders ypperste hånd, hvorfra kommer'n tilbake,

palla, og kjerrar Tjatjiba over Gjiddane og Mula
og gjør forhør over levende og døde

3. Om Grosværdokjeripaet (ordet hellig finnes ikke i romani, skrives her om til et ord som betyr omskapt eller stor eller godt)
3. Om å bli gjort hellig

Miro pakjar pre daava Grosværdoe Aand, onum grosværdoe kangari,
Jeg tror på den helliggjorte Ånd, en helliggjort kirke

lakjue Manuschars Kjettani, Grækkobas Tildoking
gode Menneskers Samfunn, de onde handlingers tilgivelse,

Troppoens Opristeing og, etri Mulipaen, daavaseesGjibben.
Legemets oppstandelse, og, etter døden, det evige Liv.

 

Daddo voro
Fader vår

Daddo voro, Diro asjarpre Homla,
Fader vår, du som er i himlene.
Sjukkart og lakkjot, asjar Diros Nav
Vakkert og godt er ditt navn
Ninno voro afva Diros Kjerresteddo og Homla Kjerro Diros
Til oss komme ditt hjemsted og himmel.
lakjoe Kjeripa pre Homla og helkoe Pu.
Gjør ditt gode arbeid i himmelen og hele jorden
Dello voru pre Divussen manders divussanes Pannom.
Gi oss i dag vårt daglige brød
Asja kje lakpre vorus Grækkopa,
Vær ikke vred på våre onde handlinger
voro kji durigare asjarlakke ninno Vakkoe forandris Grækkopa
mot voro.

vi ikke lenger er vrede mot andre for deres onde handlinger mot oss.
Vore kje afva undri lakk Bængars Kjeripa.
Oss ikke komme under onde makters påvirkning.
Men hilpra vornusTjaaroanne fra helkoe miakke.
Men hjelp oss stakkarer fra alt ondt.
Thi dirosasjarhelkoe Homla og Pu,
For din er himlen og jorden,
Surralohedt og lakjohedt, ninna helkoe saros Sea.
Makten og æren, gjennom hele evigheten.
Tsatjot asjardaava.
Sant er dette.
Amen
Amen