Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Religion: Ludvig Karlsen

Med Ludvig Karlsen kom en ny vekkelse i 1980-årene. Ludvig var selv tater og sønn av Valentin Karlsen, som også var predikant. Ludvig hadde i mange år vært inn og ut av fengselet før han en dag ble frelst og gikk i sin fars fotspor. Han begynte sitt virke som pastor på Hamar. Dette markerte en nyrenessanse for tater og religion. På den første tatersamlingen på Hedmarkstoppen ble over 500 tatere frelst.

Ludvig ble kjent som en av de mest markante kristne lederne i Norge. Sammen med kona Lise grunnla han Evangeliesenteret i 1983. Begge to hadde vært rusmisbrukere og brukte etter dette alle ressurser på kristent arbeid for medmennesker i samme situasjon.


Ludvig sammen med «gatens løse fugler». (Eier: Lise Karlsen)

I 1997 mottok Ludvig Karlsen Kongens fortjenestemedalje i gull for sin mangeårige innsats som leder av Evangelisenteret. Da Ludvik døde av hjertesvikt i 2004, ble han begravet på statens bekostning.
Ludvig Karlsen hadde en personlig bakgrunn som gjorde at han fikk en spesiell kontakt med både rusmisbrukere og utstøtte i samfunnet. Han gikk inn i Oslos fengsler og beveget hjertene til noen av de tøffeste av de innsatte. Han oppsøkte de utslåtte, de sprøytenarkomane og alkoholikerne. Ludvig formidlet det glade budskap med hele seg. Hans forkynnelse var personlig, munter og trossterk, så enkel at et barn fattet budskapet og så utfordrende at selv de mest hardbarkede ble grepet.

Frantz Johansen

 

Ludvig forkynner ordet
i Getsemane.
(Eier: Lise Karlsen)


Ludvig blir æresdoktor
(Eier: Lise Karlsen)


Ludvig Karlsen mottar
Petter Dass-prisen.
(Eier: Lise Karlsen)