Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opphavsrettslig beskyttelse

Din tilgang til og bruk av dette nettstedet er underlagt følgende vilkår og betingelser, samt alle gjeldende lover. Ved å få tilgang til og benytte deg av denne nettsiden, aksepterer du, uten begrensninger eller forbehold, disse vilkår og betingelser og erkjenner at enhver annen avtale mellom deg og Glomdalsmuseet er opphevet og uten kraft eller virkning.


Vilkår og betingelser
1. Du kan laste ned, vise eller skrive ut informasjon fra denne siden utelukkende for ikke-kommersielt, personlig bruk.

2. Ved enhver nedlasting av informasjon må du beholde og gjengi hver eneste copyright melding eller andre meldinger om innehaverrettigheter.
Du kan imidlertid ikke distribuere, endre, overføre, bruke om igjen, forflytte, eller bruke innholdet fra dette nettstedet for allmenne eller kommersielle formål, medregnet tekst, bilder, audio og video uten skriftlig tillatelse fra Glomdalsmuseet. Du bør regne med at alt du ser eller leser på dette nettstedet har copyright med mindre annet er gjort kjent, og kan ikke benyttes med unntak av det som står beskrevet i disse vilkår og betingelser eller i teksten på nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra Glomdalsmuseet. Glomdalsmuseet hverken garanterer eller står for at ditt bruk av materiale fra disse sidene ikke vil krenke tredjepart som ikke eies av eller er tilsluttet Glomdalsmuseet.

3. Med unntak av den foregående begrensede autorisasjon, er ingen lisens eller rettighet til copyright for Glomdalsmuseet, eller noen annen part, innvilget eller overdratt til deg.

4. Selv om Glomdalsmuseet anstrenger seg for å tilby korrekt og oppdatert informasjon på nettstedet, gir Glomdalsmuseet ingen garantier for innholdet på nettstedet, som er forutsatt "as is". Glomdalsmuseet aksepterer intet ansvar eller forpliktelser som oppstår fra eller på noen måte er i forbindelse med bruk av dette nettstedet eller dets innhold. Glomdalsmuseet stiller seg spesielt ikke ansvarlig for nøyaktighet, fullstendighet, tilstrekkelighet, tidsriktighet eller omfattelse av innholdet på nettsiden. Noen rettsområder tillater ikke utelukkelse av indirekte garantier, så overforstående utelukkelse kan i noen tilfeller ikke anvendes. Glomdalsmuseet påtar seg intet ansvar for, og kan ikke klandres for, noen skader eller virus som kan infisere datautstyr eller annet utstyr på grunn av din tilgang til, bruk av, søking gjennom nettstedet, eller ved nedlasting av noe som helst materiale, data, tekst, bilder, video eller audio fra nettstedet.

5. All kommunikasjon eller materiale du overfører til nettstedet ved elektronisk mail eller på annen måte, inkludert alle data, spørsmål, kommentarer, forslag og liknende, er, og vil bli behandlet som, ukonfidensielt og uten eierrettigheter. Alt du overfører eller sender blir dermed Glomdalsmuseet eller dets tilknytningers eiendom, og kan bli benyttet til hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til, gjengivelse, åpen redegjørelse, overføring, publisering, kringkasting og oppslag. Videre er Glomdalsmuseet fri til å bruke alle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som finnes i den kommunikasjonen du sender til nettstedet for hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter ved å bruke denne informasjonen.

6. Informasjonen på nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil. Glomdalsmuseet forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer i informasjonen, og i produktene og programmene som er beskrevet i denne informasjonen, når som helst, og uten varsel.

7. Siden Glomdalsmuseet ikke har noen kontroll over og ikke går god for noen av nettstedene som dette nettstedet har lenker til, og fordi Glomdalsmuseet ikke har gjennomgått noe eller alt av sidene som nettstedet er lenket til, samtykker du til at Glomdalsmuseet ikke er ansvarlig for innholdet på noen av de eksterne sidene eller noen andre sider som er lenket til nettstedet. Når du bruker lenker til eksterne sider eller andre sider, er det på egen risiko.

8. Glomdalsmuseet påtar seg intet ansvar eller forpliktelser for det som skulle fremkomme i innholdet på noen av disse sidene, ei heller for feil, ærekrenkelser, injurier, baktalelser, utelatelser, usannheter, uanstendighet, pornografi, blasfemi, fare eller unøyaktighet i noe av innholdet i informasjonen som kan finnes på nettsiden eller tilknytninger til den. Det er forbudt å sende eller overføre noe ulovlig, truende, baktalende, bannord, slibrig, skandaløst, provoserende, pornografisk eller blasfemisk materiale eller noe materiale som kan betegnes som eller oppmuntre til kriminell atferd, sivil ulydighet eller på noen måte bryte loven. Glomdalsmuseet vil fullt ut samarbeide med enhver lovmyndighet eller rettskjennelse som ber om eller beordrer Glomdalsmuseet til å avsløre identiteten til enhver som sender noe materiale eller informasjon av slik art.

9. Glomdalsmuseet kan når som helst revidere disse vilkår og betingelser ved å oppdatere dette oppslaget. Du er bundet av alle slike revideringer og bør derfor besøke denne siden i blant for å se gjennom de til enhver tid aktuelle vilkår og betingelser som du er bundet til.

10. Integrering av denne nettsiden i andre nettsteder eller nettsteds-elementer av parter som ikke er en del av Glomdalsmuseet er ikke tillatt.
Å fremstille Glomdalsmuseets nettside som en del av andres nettsted («in-line linking») eller på noen annen måte innlemme deler av denne nettsiden i andre nettsteder som ikke er en del av Glomdalsmuseet, er ulovlig.
Kontakt oss dersom du har noen spørsmål.