Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Musikk: Tradisjonsmusikk/folkemusikk

Noen av de største spillemennene og stilskaperne i felemusikken i Norge har vært av reisende folk. De reisende spilte en viktig rolle som formidlere og spredere av folkemusikken. De reiste ofte på tvers av vanlige ferdselsveier og førte med seg kulturelle impulser mellom bygdene.


Danske reisende. (Foto: Privat)

Den reisende spillemannen, som var uten røtter i noe spesielt bygde-samfunn, står som en motsetning til den bofaste bonden.
Det tidligere synet på folkemusikk, som vektlegger at tradisjonene har vært basert på lokal tilknytning, må derfor nyanseres. Det var ikke noen stor forskjell på felemusikken til de reisende og felemusikken til den bofaste befolkningen. De spilte de samme slåttetypene og hadde hovedsakelig det samme repertoaret. Til tross for dette kan vi si at musikken hadde et spesielt særpreg. Et eksempel kan hentes fra Agder-områder hvor de reisendes musikk hadde variable tonetrinn, tostemmig spill med dissonerende samklang (bordunspill) og pulsmarkering med buen.

Felespillerne var utøvere av datidens populærmusikk og stod for nær sagt all dansemusikk. I dag er det få felespillere av reisende slekt. Dette henger sammen med at andre musikkformer har tatt over, men de gamle visene holder stand og har status som musikalsk arvesølv.

De reisendes musikk

 


 


 

 

 

 


Åge Aleksandersen
(Foto: Ragnhild Schlüters fotosamling)