Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kulturminner: Minnesmerker over den mørke delen av historien

«Skammens stein»
«Skammens stein» på Ris kirkegård er et eksempel på et minnesmerke over den mørke delen av historien. Et ukjent antall navnløse pasienter fra Gaustad sykehus ligger begravd under «Skammens stein». Noen av disse tilhørte romanifolket. Her har romanifolket den 7. mai hvert år en markering. De bruker minnesteinen for å minnes overgrepene som har blitt begått mot romanifolket opp gjennom historien.

Greipstad og Svanviken
To av de mest sentrale stedene som er knyttet til overgrepshistorien, er Sørlandet Barnehjem på Greipstad i Vest-Agder og Svanviken Arbeidskoloni på Nord-Møre. Blant romaniorganisasjonene er det et ønske om å bevare disse stedene, som dokumentasjon på overgrepene.


Greipstad barnehjem (til v.) og Svanviken arbeidskoloni.
(Foto: LORs arkiver og Arkivet til Norsk Misjon blant hjemløse)

Sørlandet Barnehjem sto ferdig i 1927 og ble drevet av Norsk misjon
blant hjemløse frem til 1957. Svanviken ble også drevet av «Misjonen»,
fram til stedet ble nedlagt i januar 1989.
Svanviken var en arbeidskoloni der romanifolket skulle tilvenne seg livet som fastboende.

  


Daværende leder av TL,
Leif Larsen, holder tale
ved «Skammens stein»,
mai 2005.
(Foto: Taternes
Landsforening)