Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kulturminner: Millas hus

Huset etter «Tater-Milla» i Våler i Solør er ett av få hus etter taterne som er bevart. Milla var en sentral og samlende skikkelse for folket sitt.


Millas hus (Foto: Torbjørn Juliussen)

Hun levde fra 1886 til 1976 og var datter av den legendariske «Stor-Johan». Hennes fulle navn var Jenny Emilie Pettersen. Huset har i dag en meget høy verneverdi på grunn av symbolverdien eiendommen har for taterne i distriktet. Milla ble også kjent blant nordmenn flest gjennom Dagfinn Grønosets bok «Tater-Milla, Stor-Johans datter».

Eiendommen består av et lite bolighus med grunnflate på 40 kvadratmeter, uthus med utedo, og spor etter hage. Bolighuset ble oppført i bindingsverk med utvendig panelkledning. Huset eies i dag av Våler kommune.
Hedmark fylkeskommune og Riksantikvaren ønsker å frede eiendommen.

Furua

 


 

 
Våler i Solør, mars 1973:
Milla fotografert i sitt
hjem i Våler, 86 år
gammel. Milla reiste i 50
år før hun ble bofast.
(Foto: Ivar Aaserud/
Aktuell/Scanpix)