Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kulturminner: «Furua»

I mai 2000 ble huset «Furua» åpnet for publikum som en del av Ullensaker Bygdemuseums samlinger på Sør-Gardemoen. Den kjente evangelisten og tateren Ludvig Karlsen ble født på eiendommen «Furua».

Huset var et samlingssted for reisende. Huset var i familien Karlsens eie fra 1920-årene og fram til Gardermoen ble bygget ut som hovedflyplass for østlandsområdet.

Selv om huset ikke er mer enn 32 kvadratmeter, kunne det bo opptil 18 personer her. Bygningen er nå flyttet og restaurert, og framstår i dag slik den var på 1950-tallet.

Minnesmerker

  


«Furua»
(Alle foto: Øyvind
Bakken, Akershus
Fylkesmuseum)