Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kilder og pekere

Litteraturliste:

• Agerup, Jens Lasse: «Redder du barnet, redder du slekten. Teori og praksis i Omstreifermisjonens omsorgsarbeid for barn og voksne 1900-1960». Hovedoppgave i historie, UiO, 1991.

• Askerud, Audun: «Å være tater er det flotteste i verden».
Om norske tateres opplevelse av og håndtering av egen identitet. Hovedoppgave i etnologi, UiO 1999.

• Barthelemy, Mary: «Spelemannen Karl fant – legende og historikk»,
Norsk folkemusikkslags skrifter Nr. 13–1999, s 32-62,
Norsk Folkemusikklag, Oslo 2000.

• Bastrup, Olav Rune Ekeland og Aage Georg Sivertsen: «En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge», Universitetsforlaget, Oslo 1996.

• Borge, Liv: «Solens og månens barn», Oslo 1998. (ISBN 82-03-29089-2)

• Egeland, Ånon: «Fanten og Fenta – slåttetradisjoner med tilknytning til de reisende, sett fra et Agderperspektiv».
Norsk Folkemusikklags skrifter Nr. 13–1999. s 63-70, Oslo 2000.

• Fodstad, Hjørdis: «Møter mellom tatere og det norske samfunnet. Erfaringer fra tvangssterilisering», K-serien nr. 2-99,
Institutt for kriminologi, UiO 1999.

• Gotaas, Thor: «Holdninger til tatere sett i historisk perspektiv», Hovedoppgave i Folkloristikk, UiO 1993.

• Gotaas, Thor: «Tatere i norsk folketradisjon». Bokversjon av hovedoppgaven fra seks år tidligere. Espa 1999.

• Gotaas, Thor: «Taterne: Livskampen og eventyret»,
Andresen & Butenschøn, Oslo 2000.

• Grønoset, Dagfinn: «Tater-Milla. Stor Johans datter»,
Aschehoug & Co, Oslo 1974.

• Gustavsen, Anne: «Frantz Johansen, Kloakkbarnas far», Rex forlag, Oslo 1997. (ISBN 82-7388-528-3)

• Hvinden, Bjørn (red.): «Romanifolket og det norske samfunnet: Følgene av hundre års politikk for en nasjonal minoritet», Fagbokforlaget, Bergen 2000
(ISBN 82-7674-663-2)

• Hvinden, Bjørn: «Storsamfunn og minoritet;
Sammendrag av resultatene av delprogram om romanifolket taterne og det norske samfunnet»,
Norges forskningsråd, Oslo 2001.
(Nedlastbar PDF-fil her)

• Haave Per: «Sterilisering av tatere 1934-1977. En historisk undersøkelse av lov og praksis», Norges forskningsråd, Oslo 2000.

• Karlsen, Ludvig: «Romanifolkets ordbok». Oslo/Gjøvik 1993.
(Tilgjengelig på nett her)

• Granly, Johan; «Håpets budbærer».
Vera Karlsen forteller om sin bestefar. Oslo 1992.

• Knut Kjeldstadli (red.): «Norsk innvandringshistorie»,
Pax forlag, Oslo 2003.

• Lande. Vidar: «Omgrepet 'De reisendes musikk i Agder'»,
Norsk folkemusikklags skrifter Nr. 13–1999, Norsk Folkemusikklag. 79-88.
Oslo 2000.

• Larsen, Britt Karin: «En gang var vi som vinden.  Samtaler med en norsk minoritet». Gyldendal, Oslo 1991.

• Larsen, Britt Karin: «Et annet folk».
Tiden Norsk Forlag A/S, Oslo 2001.
(ISBN 82-10-04601-2)

• Larsen, Britt Karin, Liv Borge og Torill Marø Henrichsen: «Vesle-Hjalmar og Kilden».
Omnipax, Oslo 2001.

• Lyngstad, Oscar: «Landeveiens Folk i Norge».
Utgitt av Norsk misjon blant hjemløse. Oslo 1947.

• Moe, Tore Lande. «Omstreifande grupper i Noreg.
Deira familiestruktur, handverk, handel og tenester, især det 19. og 20. århundre», Magisteravhandling i etnologi, UiO 1975.

• Møller, Arvid: «Taterdronningen. Marie-Lovine — Stor Johans datter»,
Oslo 1974.

• Iversen, Ragnvald: «Secret Languages in Norway». Trebindsverk,
Oslo 1944-1950.

• Pettersen, Karen-Sofie: «Tatere og misjonen. Mangfold, makt og motstand», Nova rapport, Oslo 2005.

• Lien, Marit: «Reisendes musikk – om musikktradisjoner blant norske tatere», hovedoppgave, Musikkvitenskapelig institutt, Universitetet i Trondheim 1990.

• Marvik, Ellen Marie: «Et merke ble satt på personer og slekter», Hovedoppgave i sosialantropologi, UiO 1983.

• Mæland, Jostein: «Det reiste ein ukjend spelar forbi»,
Norsk folkemusikklags skrifter Nr. 13–1999, Norsk Folkemusikklag. 89-94. Oslo 2000.

• Opstad, Gunvald: «Ut av reisendes folk», Aschehoug & Co, Oslo 1986.

• Ribsskog, Øyvin: «Hemmelige språk og tegn», Tanum, Oslo 1945.

• Sandvik, Anne Berit: «Kampen om barna. Personer av taterslekts erfaringer fra barne og skolehjem», K-serien nr. 1-99, Institutt for kriminologi, UiO 1999.

• Schlüter, Ragnhild: «De reisende  — En norsk minoritets historie og kultur», Ad Notam Gyldendal,
Oslo 1993. (ISBN 82-417-0259-0)

• Schou, M. J.: «Paa Fantestien», Kristiania 1893.

• Sundt, Eilert: «Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge». Gyldendal Norsk Forlag 1974. Første opplag 1850
(Tilgjengelig på nett her)

• Sørsdal, Knut: «Ludvig Karlsen, Fra landstryker til landsevangelist», Drammen 1994. (Tilgjengelig på nett her, engelsk versjon)

• Tranøy, Joar: «En særomsorg blir til».
Magisteravhandling i kriminologi, UiO 1988.

• Winge, Harald red.: «Fantefortegnelsen 1862».
Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo 1995.

 


 


Karlsen, Ludvig: «Romanifolkets ordbok».
Oslo/Gjøvik 1993.
Tilgjengelig på nett


 
Sundt, Eilert: «Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge». Gyldendal Norsk Forlag 1974.
Tilgjengelig på nett