Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

Taternes julekonsert 2013

Siden Åge Aleksandersen holdt en konsert for «slekt og venner av TL» i desember 2007, så har «Taternes julekonsert» vært et årlig, og veldig populært, arrangement på Glomdalsmuseet. Konserten gjennomføres i samarbeid med Taternes Landsforening og får økonomisk støtte av Romanifolkets/taternes kulturfond.

Les mer


Historier ved bålet

Gjennom prosjektet "Historier ved bålet" har Glomdalsmuseet i perioden 2011-2012 samlet inn historier fra taternes rike muntlige fortellertradisjon. Her presenteres et utvalg av de rundt hundre historiene som er samlet inn.

Les mer


Temadag om taterkulturen ved museet

13. februar fikk Glomdalsmuseet for tredje år på rad besøk av elever fra sjette trinn ved barneskolene i Løten. Elevene fordypet seg i de reisendes kultur og historie gjennom et heldagsbesøk på Glomdalsmuseet.

Les mer


Taternes julekonsert 2012

Dette faste arrangementet, som gjennomføres i samarbeid mellom Taternes Landsforening og Glomdalsmuseet, er blitt et viktig møtested for tatere fra hele Østlandet. Her treffes slekt og venner for en trivelig og livlig førjulsstund med god musikk.

Les mer


Taternes kulturminner i Hedmark på nett

Glomdalsmuseet har fullført prosjektet Romanifolkets/taternes kulturminner. Innsamling, digitalisering og formidling. Ved hjelp av GPS-koordinater er registreringene merket av på digitale kart som driftes av Hedmark fylkeskommune. Kartene og informasjon om de registrerte kulturminnene er nå tilgjengelige via Latjo droms nettsider.

Les mer


500-årsfeiring av de reisende i Sverige

Den eldste skriftlige dokumentasjonen på romanifolkets nærvær i Sverige skriver seg fra september 1512. Jubileet ble markert med et omfattende kulturarrangement i Ed i Sverige 14.-15. september.

Les mer


Tradisjonell reisendekultur på «Liv i stuene» 2012

Søndag 24. juni gikk nok en gang «Liv i stuene» av stabelen på Glomdalsmuseets friluftsområde. Også i år bidro Taternes Landsforening til å gjenskape et inntrykk av reisendelivet i gamle dager.

Les mer


Glomdalsmuseet og Latjo drom på mart'n 2012

Tradisjonen tro var museet og taterne godt representert under Grundsetmart'n 8.-10. mars.

Les mer


Håndverksdagene 2010

I forbindelse med jakt og fiskedagene på Skogsmuseet i august, som hvert år trekker mer enn 30 000 besøkende, hadde Glomdalsmuseet ulike aktiviteter på Elverumstunet.

Les mer


Taterne og Marten 2010

”Taterne og Marten” har utviklet seg til å bli det største årlige arrangementet i regi av arbeidsgruppen Latjo drom. Takket være støtte fra Romanifolkets/taternes kulturfond kunne vi også i år invitere medlemmer fra TL og LOR til å delta på Grundsetmarten, med telt på torget i Elverum, fra torsdag den fjerde – til og med lørdag den sjette mars. Vi fikk noen fine dager med hyggelig samvær, informasjonsvirksomhet, salg av håndverksaktiviteter og mye trivelig musikk. Både deltakerne og publikum sluttet godt opp om arrangementet og det var liv og røre i teltet.

Les mer


Julekonsert med romanifolket/
taterne på Glomdalsmuseet

For tredje år på rad inviterte Glomdalsmuseet, Taternes Landsforening (TL) og Landsorganisasjonen for romanifolket (LOR) til julekonsert på Glomdalsmuseet. Arrangementet har, etter ønske fra arbeidsgruppa, utviklet seg fra å være en konsert for og av romanifolket/taterne selv til å bli en konsert der alle er velkomne - og der de kan få muligheten til å bli bedre kjent med romanifolkets/taternes musikktradisjoner.
Les mer

Boken Latjo Drom
Boken Latjo Drom

Boken følger de samme temaene som utstillingen, men tekstene er utvidet og gjennomarbeidet med tanke på en utgivelse i bokform. Nye bilder er også kommet til, blant annet fra ulike aktivitetsdager på museet. Les merKulturminnesdag og markedsdag
I forbindelse med markeringen av kulturminnedagen 2009 hadde Glomdalsmuseet en markering der lokale historielag presenterte sin virksomhet i vestibylen.
Det ble også arrangert en fargerik bunadparade som gikk fra Rådhuset til Glomdalsmuseet midt på dagen.

Les mer

Liv i stuene
Liv i stuene er et av de viktigste og mest tradisjonsrike arrangementene på Glomdalsmuseet.

Les mer

Om utstillingen Latjo Drom
Fra å være et tradisjonelt folkemuseum er Glomdalsmuseet i stadig større grad en formidler av det flerkulturelle. Nasjonale minoriteter som skogfinner og sørsamer har vært en del av museets formidling gjennom flere tiår.
I utgangspunktet var begrunnelsen for å sette i gang arbeidet med en avdeling for romanifolkets/taternes kultur og historie, at norsk kulturhistorie ikke er komplett uten at denne folkegruppen også er med. 
Les mer

Bilder fra utstillingen LATJO DROM

Romanifolkets / taternes
kulturminner

Siden 2009 har Glomdalsmuseet
registrert de reisendes
kulturminner i Hedmark.
Via kartsiden
presenteres nærmere
50 steder i fylket der romanifolket har holdt til.

Les mer
Gå til kart
Overgrodd kulturminne
LES OGSÅ:

Glomdalsmuseets kulturminne-
historier
på Digitalt Fortalt

Tater-Millas hus
Tatersletta ved
Trysilvegen


Vandreutstillingen Latjo Drom
Glomdalsmuseet,
Taternes Landsforening
og Landsorganisasjonen
for Romanifolket har nå
laget en vandreutstilling.
Se/last ned digitale
fortellinger!

Les mer

tatergutt
Tatergutt (Foto: Toten Økomuseum)

LES HISTORIENE:
«Mamma sa ofte at vi
skulle få ris, men det skjedde aldri. Jeg tror
ikke det gjør noe å ta ungene fatt ordentlig.
Vi lærte en gang for
alle. I dag er det ingen oppdragelse og læreren
får kjeft hvis han prøver
å oppdra barna».
Emma (født 1926) for-
teller fra barndommen.

Les mer


Oversikt over alle
historier og fortellinger


Åpningstider

 
 

 

Nettredaktør og faglig ansvarlig: Mari Møystad
© Glomdalsmuseet 2007-2009

Design: Schjærven 3D