Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I det siste

Temadag om taterkulturen ved museet

13. februar fikk Glomdalsmuseet for tredje år på rad besøk av elever fra sjette trinn ved barneskolene i Løten. Elevene fordypet seg i de reisendes kultur og historie gjennom et heldagsbesøk på Glomdalsmuseet. Det er representanter fra folket selv som står for mesteparten av innholdet, og slik får skolebarna presentert erfaringsbasert kunnskap sett fra taternes eget ståsted.

Omvisning i Latjo Drom
Anna Gustavsen viste rundt i Latjo drom og fortalte om livet som reisende før i tiden.
Foto: Caroline Serck-Hanssen


Elevene fikk en generell innføring i temaet gjennom en kort film og Anna Gustavsens omvisning i Latjo drom-utstillingen. De fikk dessuten prøve seg på tradisjonelt trådarbeid. Mariann Grønnerud instruerte dem i å lage en lysestake av ståltråd, samtidig som hun fortalte om de reisendes håndverkstradisjoner.

Trådarbeid.
Elevene fulgte godt med da Mariann Grønnerud lærte bort sine kunster.
Foto: Caroline Serck-Hanssen


Trådarbeid.

Konsentrasjonen i undervisningsrommet var til å ta og føle på. Ikke alle syntes ståltråden var helt enkel å forme, og det var mange hender i været fra elever som ønsket hjelp. Lærere stilte opp som gode assistenter for Mariann.


Vilhelm Johansen synger Romano rakklo

Vilhelm Johansen lærte elevene å synge den kjente tatervisa «Romano rakklo». Deretter fikk barna løse et kryssord med romaniord som forekommer i visa. Selvsagt var ordene «bæsja stadia på snei» (sett lua på snei) en kilde til fnising!

Kryssord.
Innsatsen var stor da elevene fikk prøve seg på kryssord med romaniord.
Foto: Caroline Serck-Hanssen


Elevene var oppmerksomme og gode lyttere, og det kom mange gode spørsmål fra dem underveis, for eksempel om hvorfor taterne ble behandlet så dårlig av norske myndigheter og mange fastboende. Sannsynligheten er stor for at temadagen bidrar til å bygge ned fordommer og styrke elevenes forståelse og respekt for minoritetskulturer.
Caroline Serck-Hanssen