Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I det siste

Taterne og marten 2010

”Taterne og Marten” har utviklet seg til å bli det største årlige arrangementet i regi av arbeidsgruppen Latjo drom. Takket være støtte fra Romanifolkets/taternes kulturfond kunne vi også i år invitere medlemmer fra TL og LOR til å delta på Grundsetmarten, med telt på torget i Elverum, fra torsdag den fjerde – til og med lørdag den sjette mars. Vi fikk noen fine dager med hyggelig samvær, informasjonsvirksomhet, salg av håndverksaktiviteter og mye trivelig musikk. Både deltakerne og publikum sluttet godt opp om arrangementet og det var liv og røre i teltet.

stemning rundt bålet
Stemning rundt bålet: fra høyre Hjalmar Karlsen, Holger Gustavsen, Aksel Gustavsen og Johan Walin.
Foto: Mari Østhaug Møystad


I år var det Jan Karlsen, Wilhelm Johansen og Elias Akselsen som stod for musikken. Jan Karlsen skapte god gammeldags ”Martens stemning” Mariann lager trådarbeid Mariann Grønnerud lager trådarbeid i teltet.
Foto: Mari Østhaug Møystad
med sine trekkspill toner og Elias Akselsen trakk som vanlig folk til teltet med sin inderlige tolkning av de gamle tatervisene. Wilhelm Johansen som spilte både gamle viser og mer moderne musikk ble også tatt godt imot. På oppfordring gikk også Nora Pettersen opp på scenen og imponerte publikum med sin vakre stemme.

Mariann Grønnerud demonstrerte trådarbeid og Elias Akselsen solgte klokker og kniver, sammen med Allan Johansen, mellom slagene. Ellers var det både salg av vafler og kaffe i TLs regi med Lillann Støen som primus motor.stemning rundt bålet
Liv Andersen selger boka "Vesle Hjalmar og Vinterslottet".
Foto: Mari Østhaug MøystadLiv Andersen var også innom for å presentere sin nye bok Vesle-Hjalmar og Vinterslottet. Noen tok seg også en svingom og Petter Akselsen lot ikke mange damer slippe unna. ”Se, der danser bestefar”, var det noen som sa!


stemning rundt bålet
Sandra Perez Møystad selger sukkertøy for Glomdalsmuseet.
Foto: Mari Østhaug MøystadEllers så hadde både TL og Glomdalsmuseet informasjonsvirksomhet med blant annet salg av bøker. Vandreutstillingen var også på plass og salg av sukkertøy og Latjo drom boka gikk som varmt hvetebrød.


Liv i teltet. Salg av håndverk. Liv i teltet. Anita Greipsgård og LOR selger håndverk.
Foto: Mari Østhaug Møystad
Fra LOR stilte blant annet Anita Greipsgård opp med flotte bilder og håndverk. Svein og Elisabeth Eriksen med trådarbeid, koster og mye annet spennende.

Sissel Dubois hadde med mange flotte aktiviteter og hun tok det med godt humør at hun ble ”forvist” til utsiden av teltet med sine varer. Neste år lover vi alle at vi skal stille opp med et mye større telt!Svein Eriksen med sine salgsvarer
Svein Eriksen fra LOR med sine salgsvarer.
Foto: Mari Østhaug MøystadDet var veldig god oppslutning fra både LOR og TL. Fra LOR kom mange langveis fra og lokallag fra blant annet Hordaland og Akershus stilte manns- og kvinnesterke opp.


Samling ved kaffekjelen
Samling ved kaffekjelen: fra venstre Wilhelm Holm, Trond Rehn, Aksel Johansen og Sigurd Pettersen.
Foto: Mari Østhaug MøystadMed et arrangement som har vokst raskt og der det i år kom mange som ikke kjenner arrangementet, så har vi noen organisatoriske utfordringer som må løses. Neste år vil vi derfor satse på losji der deltakerne i arrangementet kan få full bevertning.


Omvisning i Latjo drom Omvisning i Latjo drom: fra høyre Nina Pettersen, Anita Greipsgård, Kjersti Margrete Gilje, Tom Walter Håland og Johan Wallin.
Foto: Glomdalsmuseet
Mari og Anna har omvisning Mari Møystad og Anna Gustavsen har omvisning i Latjo drom utstillingen.
Foto: Mari Østhaug MøystadMange av LOR sine medlemmer hadde ikke vært i Elverum før og ble vist rundt i Latjo drom utstillingen av Mari Møystad og Anna Gustavsen. På søndag var det også anledning til å ta en tur til Glomdalsmuseet, der det var tilbud om både trekkspillkonsert, film og omvisning.


Vi takker deltagerne fra TL og LOR for en strålende innsats og et godt fremmøte og vi håper at så mange som mulig også blir med til neste år!


Mari Østhaug Møystad, mars 2010