Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I det siste

Liv i stuene

Liv i stuene, et av de viktigste og mest besøkte arrangementene på Glomdalsmuseet, ble gjennomført søndag 21. juni. Det var også i år liv og røre i stuer og tun på hele friluftsmuseet. Romanifolket/taterne har nå blitt en naturlig del av dette tradisjonsrike arrangementet.

Arbeider
Trådarbeid: Glenn Frode og Mariann viser ungene hvordan trådarbeid lages.
(Foto: Burny Iversen).

På samme sted som i både 2007 og 2008 organiserte Taternes Landsforening ei ”taterslette” med både telt og bål og mange hadde kledd seg ut i tradisjonsrike klær. Hesten var også på plass og gratis hesteskyss kunne tilbys for de som ønsket det.

Arbeider av Johansen
Aksel Johansen demonstrerer
og selger blikkarbeid.

Glenn Frode Pedersen hadde med ei kjerre med flotte trådarbeid. Glenn Frode og Mariann Grønnerud demonstrerte og lærte bort trådarbeid for alle som var interesserte, mens Aksel
Johansen hadde demonstrasjon og
salg av blikkarbeid, noe som også
fanget publikums interesse.

Mange var også i år innom utstilling-
en. Vi ble kontaktet av Marie Brun
som hadde hørt at det fantes bilder
og referanser fra hennes familie i
utstillingen. Vi fant under temaet
«Romanifolket/taterne og storsam-
funnet» artikkelen «Ungene våre
skal ikke bli som oss»
(Dagbladet 18.09. 1954).
Her var det uttalelser fra Maries far
Fredrik Brun og også noen bilder av
hennes søsken.

Selv om Maries familie var bofaste
før de kom til Svanviken, så valgte
Fredrik Brun å ta med datteren
Marie og resten av familien til Svanviken slik at de skulle få muligheten til å få sitt eget hus. Dette sier noe om hvor vanskelig det på denne tiden var for folk av reisende slekt å få et sted å bo.

Marie Brun
Holger Gustavsen sammen med Marie Brun og hennes søster i utstillingen Latjo drom.

KølbollerNytt av året var at Anna Gustavsen (til høyre) lagde kølbollar på «tatersletta» til de som ønsket å smake. Det var veldig populært og til tider dannet det seg køer av ivrige besøkende som ville smake!

Aktivitetene på «tatersletta» sluttet brått med den ganske livaktige forestillingen fra i fjor der Tore Lund fra Glomdalsmuseets venneforening, hadde rollen som skolemester og fikk oppgaven med å jage taterne bort fra sletta.

Tilslutt var det konsert med Mary Barthelemy og «Dalakopa» før alle besøkende gikk fornøyde hjem
og de frivillige kunne nyte et
velfortjent måltid på Petershagen
Kro.

Jager tatere
Skolemesteren jager taterne. (Foto: Mari Østhaug Møystad)


Tekst og foto: Mari Østhaug Møystad, juni 2009.