Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I det siste

Kulturminnesdag og markedsdag 13 september

I forbindelse med markeringen av kulturminnedagen 2009 hadde Glomdalsmuseet en markering der lokale historielag presenterte sin virksomhet i vestibylen. Det ble også arrangert en fargerik bunadparade som gikk fra Rådhuset til Glomdalsmuseet midt på dagen.

Arbeidsgruppa bidro med ulike innslag i seks boder på Elverumstunet (i friluftsmuseet). Mai Viola Karlsen både malte og solgte sine rosemalte fat og gjenstander. Aksel Johansen solgte kniver i en annen bod, mens LOR demonstrerte sitt slektsforskningsprosjekt. Det var også salg av diverse bøker og informasjonsmateriell.

Knivsalg
Aksel Johansen og kona selger kniver mens Holger slår av en prat! Foto: Mari Østhaug Møystad

Glomdalsmuseet er nå i igjen i gang med å samle inn kulturminner etter taterne. Vi har fått støtte av ABM utvikling til å drive dette arbeidet. Vi vil i første omgang konsentrere oss om noen kommuner i Hedmark fylke. I høst har en student i kulturminneforvaltning Line Nordsveen i åtte uker hatt sin praksis på museet. Hun har sammen med Anna Gustavsen samlet inn informasjon om nesten 30 ulike tatersletter. Anna Gustavsen vil framover ha ansvaret for mesteparten av innsamlingsarbeidet og Mari Østhaug Møystad vil være faglig ansvarlig og veileder på prosjektet.

Intervju
Line Nordsveen intervjuer Elias Akselsen om "tatersletter" og reiseveier.
Foto: Mari Østhaug Møystad


På kulturminnedagen benyttet vi anledningen til å invitere museets besøkende til å bidra til arbeidet med å kartlegge romanifolkets/taternes sletter og reiseveier. Vi hadde derfor en bod der vi både presenterte arbeidet og inviterte publikum til å fortelle om blant annet tatersletter og reiseveier som romanifolket/taterne har brukt gjennom tidene. Blant annet ga Elias Akselen Line Nordsveen mye informasjon om taterslettene og reiseveiene han brukte den gang han var ute på landeveien. De fleste av disse er i Solør og på Hedemarken.

Frode Gimnes Johansen kom i anledning kulturminnedagen til museet for å gi en spesielt flott og forseggjort visp til museet. Vispen er laget av hans onkel og vil bli plassert i Latjo drom utstillingen.

Visp til museet
Frode Gimnes Oliversen viser fram vispen som han gir i gave til museet til Mari Østhaug Møystad. Foto: Glomdalsmuseet.

På Elverumstunet var Lømo stua åpen med salg av ulike bruksgjenstander. Det var også salg av eksotisk mat laget av Supranee, som jobber i museets driftsavdeling.

Selv om det var mange aktiviteter og god stemning på kulturminnedagen, så var det ikke mange som fant veien til museet denne dagen. Neste år ønsker vi derfor å legge dette arrangementet til august på samme tid som Skogmuseet har jakt og fiskedagene. Da er det mange mennesker som rusler gjennom Glomdalsmuseets friluftsområde og derfor også behov for liv og aktivitet på friluftsmuseet!

Tekst og foto: Mari Østhaug Møystad, september 2009.