Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taternes kulturminner i Hedmark på nett

Glomdalsmuseet har fullført prosjektet Romanifolkets/taternes kulturminner. Innsamling, digitalisering og formidling. Ved hjelp av GPS-koordinater er registreringene merket av på digitale kart. Kartene og informasjon om de registrerte kulturminnene er nå tilgjengelige via Latjo droms nettsider.

Illustrasjon

Kulturminneprosjektet mottok i 2009 støtte på kr. 200 000 fra ABM-utvikling (senere innlemmet i Norsk kulturråd). Glomdalsmuseet har siden den gang arbeidet systematisk med å registrere liggesletter og bolighus der taterfamilier har holdt til, eller andre bygninger som har innlosjert reisende. En liggeslette er et sted der folk av tater/romanislekt pleide å sette opp telt før det ble vanlig å benytte campingplasser. Vi har også nedtegnet historier og minner knyttet til stedene.

To representanter for romanifolket, Anna Gustavsen og Mariann Grønnerud, har vært ansatt ved museet i prosjektperioden og foretatt registreringene ute i felten. En student i kulturminneforvaltning ved NTNU, Line Nordsveen, har også bidratt i innsamlingsarbeidet. Totalt er 51 kulturminner etter taterne / romanifolket i Hedmark blitt registrert.

Resultatene ble lansert på Glomdalsmuset 8. november 2012. Her fortalte Anna Gustavsen om sine møter med folk som bodde i nærheten av stedene der taterne slo seg ned. «De fastboende savner at taterne kom innom med jevne mellomrom. Jeg husker at vi tagg vann og melk av folk og trodde dette skapte mye uvilje. Nå viser det seg at det er helt feil. Det er faktisk en del fastboende som knyttet kraftige vennskapsbånd med reisende folk, bånd som varte livet ut.» (sitert etter Østlendingen 12. november 2012).


Klikk her for å lese mer om prosjektet

Klilkk her for å til kartRomanifolket /
taternes
kulturminner


Gå til kart
Les mer


LES OGSÅ:

Glomdalsmuseets kulturminne-
historier på
Digitalt Fortalt

Tater-Millas hus
Tatersletta ved
Trysilvegen