Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Romanifolket/tatere i dag: Taternes Landsforening

Taternes Landsforening (TL) er en frivillig interesseorganisasjon, som ble stiftet våren 1995. TL er i dag landets største og eldste forening for tatere. TL samarbeider med tilsvarende foreninger internasjonalt.

TL mener at åpenhet er en forutsetning for å bekjempe diskriminering og mistenkeliggjøring. TL vil arbeide for at det skal bli større åpenhet om taternes kultur og liv, slik at taterne kan leve i det norske samfunn på egne premisser. TL arbeider for respekt, likeverd og mangfold blant taterne.
TL vil arbeide for at skoleverket bidrar til holdningsskapende arbeid og formidle kunnskap om taterne som en del av det norske samfunn. TL vil motvirke uforstand og uvitenhet hos representanter for offentlige myndigheter, og bidra til at taterne blir behandlet likeverdig med andre nordmenn. I samarbeid med blant annet Dronning Mauds Minne og Høgskolen i Sør-Trøndelag, gjennomfører TL nå et utviklingsarbeid rettet mot barn av tatere i barnehage og grunnskole.
Prosjektet har to mål. Det ene er å legge til rette slik at barn av taterslekt kan videreføre sin reisekultur uten at de mister skolegang. Det andre er at taternes kultur skal få komme til uttrykk og bli fremhevet som en minoritetskultur i samspill med majoritetskulturen her i landet.

Taterne er et folk med en rik kulturtradisjon og sterke familiebånd.
Til tross for myndighetenes tidligere politikk, så har taterne klart seg selv. TL arrangerer samlinger og stevner hvor det er mulig å treffe andre tatere. Dette er viktig for samfølelsen. På flere av disse sammenkomstene har folk truffet igjen familiemedlemmer og slektninger, som de ikke visst noe om, eller som de hadde mistet kontakten med. TL vil arbeide med å bevare og bygge opp et fullstendig romanispråk. Dette er viktig for identiteten til vårt folk. TL tilbyr hjelp til kontakt med offentlige myndigheter, for eksempel hjelp til erstatningssaker m.m.

TL vil motvirke uforstand og uvitenhet hos representanter for offentlige myndigheter, og vil bidra til å formidle kunnskap om taterne.
TL har inngått i arbeidsgruppa som har bygget opp innholdet i utstillingen LATJO DROM — Romanifolkets/taternes kultur og historie på Glomdalsmuseet i Elverum. TL ønsker å etablere kultursentre som kan brukes aktivt av de taterne som ønsker det. Disse kultursentrene skal være en møteplass og samlingssted og skal drives av og for tatere.
Vårt motto er: Sammen er vi sterke!

Besøk gjerne vår nettside www.taterne.com

Portretter

 

 

 

 


TL's midtsommertreff
på Haslemoen, 2005.
(Foto: TL)


TL-treff. (Foto: TL)


TL's midtsommertreff på Haslemoen, 2005
(Foto: Glomdalsmuseet)