Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Romanifolket/tatere i dag: Hva er LOR?

LOR er forkortelsen for Landsorganisasjonen for Romanifolket.
Den ble stiftet i Kristiansand i februar 2000. LOR er en åpen og demokratisk organisasjon. Alle våre referater og saksdokumenter offentliggjøres og oppdateres. LOR er en religiøs og partipolitisk uavhengig organisasjon.

Hvorfor ble LOR stiftet?
LOR ble stiftet etter flere måneders høring på internett. Mange følte at det var behov for en romaniforening til, utover den som allerede eksisterte.

Hva er LOR's målsetning?
LOR's målsetning er å arbeide aktivt for at Romanifolket får oppreisning og respekt i storsamfunnet. LOR kjemper aktivt for å bevare og gjenreise vår kultur, egenart og identitet. Håpet med dette er at vi, og ikke minst de neste generasjoner av romanislekt som kommer etter oss, kan gå med hevet hode og være stolte av vårt opphav, og at ungdommen kan føre videre vår kultur. Vi vil også støtte andre minoriteter som blir urettferdig behandlet eller lider overlast, med støtteskriv, protestskriv o.l.
LOR tenker ikke ensidig bare innenfor Norges grenser, men kjemper mot overgrep som skjer i verden for øvrig. LOR forsøker også å bygge broer mellom andre romaniorganisasjoner både her i landet og ellers. Vi ser det slik at vi tross alt arbeider for samme mål. Derfor vil vi i LOR bestrebe oss på å kunne samarbeide med andre organisasjoner fra sak til sak, såfremt dette lar seg gjøre.

LOR vil også bidra med å bygge broer til storsamfunnet, slik at folke-gruppene bedre kan forstå og respektere hverandre gjensidig. På denne måten ønsker vi å være en del av et kulturelt mangfold. Vårt kanskje største håp og utfordring er å få samlet vårt folk. Kirke, misjon og myndigheter har med sin politikk overfor romanifolket nesten maktet å utrydde oss. Vi vil vise dem at vi uansett organisasjoner kan samarbeide for å reise opp og samle vårt folk. Vi arbeider aktivt for å få utslettet alle påtatte skjellsord om oss, ord som fant, tater og splint osv.
Derfor vil vi i LOR i alle våre skriv, ikke ta slike ord i bruk, men heller bruke ord som romanifolk, folk av romanislekt, vandri o.l.

LOR i 2006
Hva har så LOR arbeidet med disse årene? Vi har arbeidet med å forhandle fram et kulturfond på 75 millioner kroner, der avkastningen skal gå til ulike prosjekter som fremmer romanifolkets kultur og håndverk. Vi har inngått i arbeidsgruppa som har bygget opp innholdet i utstillingen Latjo Drom; Romanifolkets/taternes kultur og historie, på Glomdalsmuseet i Elverum.
Vi samarbeider også med Telemark- og Tvedestrand Museum.
LOR arbeider med å ivareta Romanifolkets kultur lokalt, og tre lokallag er nå igang med språkkurs, håndverk, musikktradisjoner og båtkulturen.
Disse lokallaga ligger i Vestfold/Telemark, Aust/Vest-Agder og Rogaland/Hordaland.

LOR hjelper til å finne slekt til de som ble skilt fra sin familie og satt bort på barnehjem og fosterhjem. Det er også blitt opprettet en slektsgruppe som har samlet mange av romanislekt i en stor database som skal legges ut på nett om ikke så lenge.

Besøk gjerne vår nettside www.lor.no

Taternes Landsforening

 

 

 

 


Trygve Johs. Andreas-
sen og Åse Hansen
under åpning av Brekke-parken, 2004
(Foto: LOR)


Salg på markedet ved
Søgne på Tysnes cam-
ping, sommeren 2004

(Foto: LOR)


Dugnad på "Fant-
odden", 2004

(Foto: LOR)