Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Romanifolket/tatere i dag

Av Åse Hansen

Det finnes i dag folk av romanislekt som utøver sitt håndverk og lever på tradisjonelt vis. De fleste er bofaste, men det finnes også de som reiser hele året. Romanifolket/taterne i dag representerer alle samfunnsklasser. Noen står fram som romanifolk/tatere, mens noen vil holde identiteten skjult for omgivelsene av redsel for å bli uglesett på grunn av sitt opphav.

Dugnad på "Fantodden"
Dugnad på "Fantodden", 2004 (Foto: LOR)

Framtiden for romanifolket/taterne:
Det er viktig at ungdommen lærer om kulturen slik at den ikke dør ut om et par generasjoner. Vi har derfor en stor oppgave med å få ungdommen interessert i dette gjennom informasjon og kurs.
Vi har i dag et fond (romanifondet) på 75 millioner kroner der avkastningen skal gå til tiltak som holder kulturen i hevd. Romanifolket/taternes framtid er lys, vi er mer aksepterte av storsamfunnet, men vi arbeider for at vi også i framtiden kan være akseptert som en nasjonal minoritet.

Hva er LOR?

 

 

 

 

Sommertreff med TL
Sommertreff med TL,
2005
(Foto: TL)


Arbeidsmøte i LOR på
Sjøsanden, 2004

(Foto: LOR)

Markering av kulturminnedagen
Markering av kultur-
minnedagen, 2004

(Foto: LOR)