Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arbeid og håndverk: Metallarbeid

Støping i metall
Reisende var også gjørtlere, det vil si at de støpte i metall. De lagde blant annet knapper, beltespenner, kammer, hekter, deler av seletøy og bjeller. Det eneste utstyret de trengte til dette var en smelteskje, former, metaller og et ildsted.

Smeder
Reisende smeder spesialiserte seg
på å lage produkter i sølv og nysølv. Nysølv er en kobber-nikkel-sink legering. Nysølv ligner på sølv, men er rimeligere og er lett og bearbeide.


"Tatergjenstander" (Foto: Burny Iversen)

Kjeler, kaffekvern og sukkerboks ble vanligvis laget av nysølv, samt en rekke ulike bruks- og pyntegjenstander. Gjenstandene ble ofte nydelig gravert og var flotte prydgjenstander.


Blikkarbeid

Blikkenslageri
Fra siste halvdel av 1880-årene og utover på 1900-tallet var blikkenslageri et vanlig håndverk blant de reisende. Redskapene som trengtes var enkle: blikksaks, treklubbe og loddebolt. Materialet, blikkplater, var billige i innkjøp og lette å transportere. Produktene som ble laget var først og fremst kjøkkenredskaper som brød- og kakeformer, brødbokser, øser, trakter, baljer, bøtter og trau, melkesiler og melkespann, feiebrett og parafinkanner. Taterne var entreprenører på dette området, og mange nye produkter ble skapt. Blant annet påstår noen at sukkerbrødformen er funnet opp av en tater. Da blikk gikk ut av bruk som materiale i kjøkkenredskaper, spesialiserte mange reisende seg på produksjon og montering av takrenner. I 1970-80 årene fikk vi industriframstilte takrenner. I de senere årene har takrennearbeidet blitt erstattet med salg av brannstiger.
 

Reparasjon og vedlikehold

Fortinning og kjeleflikking
Fortinning og kjeleflikking var sikre inntektskilder for de reisende. Kobberprodukter som ble benyttet i husholdningen måtte fortinnes (dekkes av tinn innvendig). Direkte kontakt mellom matvarer og kobber kunne gi livsfarlig forgiftning. Etter hvert som tinnlaget ble slitt, måtte ny fortinning på. Da kokekar av kobber gikk ut av bruk og ble erstattet av nye materialer, opphørte denne virksomheten.
 

Gjenstander i sølv, nysølv og messing


Kaffekjele (lokk) og kaffekvern (Foto: Burny Iversen)

Dette var ofte gjenstander med høy kulturell verdi, og kunne bli gitt i gave i forbindelse med viktige begivenheter som dåp og bryllup. Gjenstandene hadde ofte høy håndverksmessig kvalitet og vakker dekor.


Dekor på kaffekvern (Foto: Burny Iversen)

Andre materialer

 

 

Hurtigpekere:

Blikkarbeid

Gjenstander i sølv, nysølv og messing

 

 

Johan Julius Johansen
i arbeid på verksted, 2000.
(Foto: Burny Iversen)