Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arbeid og håndverk: Kvinnearbeid

Spådomskunst

Kvinnene spådde i hånda, i kort og i kaffegrut. Spådomskunsten var ofte en kombinasjon av overtro og psykologi. Taterkvinnene var gode til å lytte og mange kunne få råd om både kjærlighet og penger. Mange kvinner hadde kunnskaper i å helbrede sykdommer både hos mennesker og dyr og kunne helbrede ved hjelp av urter og planter.


Spåkone, 1982
(Foto: Ragnhild Schlüters fotosamling).

Husarbeid og gårdsarbeid
Kvinnene kunne i likhet med mennene ta del i gårdsarbeid. De tok også del i ulike typer husarbeide, når de var ett sted over tid. Husarbeidet ble vanligvis utført i bytte mot kost og losji.

Handel

Salg av egenproduserte varer
Handelen foregikk vanligvis som dørsalg eller som salg på markedene. Å gå fra hus til hus og selge varer var primært kvinnenes oppgave. Barna hjalp også til. Kvinnene brukte en handelskoffert til større varer og en spesiell koffert kalt «unika» til småvarer.

Salg av småvarer kjøpt hos grossist
Handel med småvarer kjøpt hos grossist hørte også med til kvinnenes arbeidsoppgaver. Dette ble vanlig på begynnelsen av 1900-tallet. Varene de solgte kunne være pyntegjenstander som duker, brikker, broderier, kniplinger, blonder, bånd og lommetørklær. De solgte også bruksgjenstander som nåler, knapper, strikkepinner og trådsneller.


Salg fra gård til gård. (Foto: Toten Økomuseum)

Taterkniven