Ansatte
Prosjekter
Historie
Samlinger
Vedtekter
Årsmelding
Venneforening

Prosjekt - Vietmark

Flerkulturelt senter ved Glomdalsmuseet deltar i et treårig prosjekt i samarbeid med Vietnamesisk forening og Fylkeskommunen i Hedmark. De første vietnamesiske flyktningene kom til Norge i 1975. I dag bor det cirka 700 vietnamesere i Hedmark. Prosjektet vil se på hvordan det har gått med denne gruppen og hvordan de lever med den vietnamesiske og norske kulturen i dag. Prosjektet har tre deler:

  • Formidling av vietnamesisk dragedans til skolen (DKS)
  • Dokumentasjon og forskning
  • Utstilling

DKS-prosjektet vil gå av stabelen i skoleåret 2011-2012 der målgruppen er 5.-7. klasse. 4 forestillinger vil gå i Elverum og 6 forestillinger fordeles på andre skoler fra nord til sør i Hedmark fylke. Dokumentasjons- og forskningsdelen starter september 2011 og avsluttes innen juni 2013 med publisering av en forskningsrapport. Studien vil baseres på kvalitative intervjuer av hovedsakelig vietnamesere i Hedmark der man vil søke å identifisere mekanismer som bidrar til eller hindrer dannelse av felles sosial tilhørighet over tid. Utstillingen vil være under utvikling fra prosjektets startfase der enkelte gjenstander vil inngå i DKS-prosjektet. I prosjektets avsluttende fase vil det utvikles en vandreutstilling som kan bestilles og brukes av organisasjoner, bibliotek, museer og skoler.

Hovedmålet med prosjektet er å styrke minoritetenes deltagelse i kulturlivet gjennom å skape møteplasser ved blant annet Glomdalsmuseets flerkulturelle senter. Det er også et mål å formidle kunnskap om vietnamesernes historie som minoritet i Hedmark. Alle tiltak i prosjektet vil bygge opp under tanken om å skape felles sosial og kulturell tilhørighet uavhengig av etnisk bakgrunn.

Prosjektet eies av Hedmark Fylkeskommune og inngår som et tiltak fra Regionalplan for framtidas flerkulturelle Hedmark og Handlingsplanen for det flerkulturelle Hedmark 2011 – 2013. Mostafa Pourbayat ved Hedmark Fylkeskommune er leder av prosjektet.
 
Kontaktpersoner:

Sigurd Nielsen, Glomdalsmuseet, Flerkulturelt senter. Sigurd.nielsen@glomdal.museum.no

Mostafa Pourbayat, Hedmark Fylkeskommune: mostafa.pourbayat@hedmark.org

 

Les om åpningsarrangementet


www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design