Ansatte
Prosjekter
Historie
Samlinger
Vedtekter
Årsmelding
Venneforening

Glomdalsmuseet er mye mer...

... enn det publikum møter ved et vanlig museumsbesøk

Et museum skal, etter definisjonen til den internasjonale museumsorganisasjonen ICOM, ha 4 hovedoppgaver: Innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling.

Glomdalsmuseet tar vare på fortida vår, ved å bevare gjenstander, dokumentasjon og bilder. Hensikten er at framtidige generasjoner – enten det er forskere, skolebarn eller turister, skal ha de nødvendige hjelpemidler til å forstå historiens utvikling, og dermed også sin egen tid.

Ikke alt et museum oppbevarer kan til enhver tid være i utstilling. Selv om Glomdalsmuseet har store utstillingsarealer, viser vi for tiden kanskje ”bare” 5000 gjenstander og bilder– av i alt over 200 000 ting (gjenstander, bilder, bøker, papirer) som museet har ansvar for å oppbevare. Noe brukes av museets ansatte i arbeidet med å fremskaffe nye kunnskaper, noe vises eller lånes ut til andre museer og forskere, det meste oppbevares rett og slett for framtida.

Det koster store resurser å ta vare på, registrere og holde i orden så store mengder gjenstander – enten det dreier seg om mynter, ølboller, gamle fotos, lydbånd, -eller hus. Det krever også mye å gjøre mest mulig tilgjengelig for publikum og formidle kunnskaper om det. Disse nettsidene forteller blant annet om hvordan museet er bygget opp, hvem som jobber her, og hva vi arbeider med.


www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design