Friluftsmuseet

 1. Tynset-tunet

 2. Os, Alvdal og Folldal

 3. Vassdrevne anlegg

 4. Fiskeplassen

 5. Hus fra Engerdal

 6. Rendalstunet

 7. Stor-Elvdalstunet

 8. Åmottunet

 9. Elverumtunet

 10. Solørtunet

 11. Finnskogen

 12. Husmannsplassen fra Solør

 13. Hus fra skogen

 14. Setergrenda

 15. Skolehus med lærerbolig

 16. Steinbygningen

 17. Petershagen

Utstillinger
Leketunet
Vår butikk
Fagavdelingen

Friluftsmuseet

Melgården Østseter

Forsvarsdepartementet har i 2007 bevilget to millioner kroner til oppsetting av Melgården Østseter. Setra som lå midt i det nye skytefeltet, Regionfelt Østlandet i Åmot kommune, måtte tas ned for å bli berget. Storgårdseteren som opprinnelig tilhørte Melgården på Deset ble gitt som gave til Glomdalsmuseet av Forsvarsbygg. Høsten 2006 ble setra revet og fraktet til Glomdalsmuseet i påvente av finansiering for oppsetting.

Melgården Østseter er en storgårdseter som Glomdalsmuseet ikke har fra før i sine samlinger. Setra vil derfor komplettere setersamlingen ved museet. Selve seterstua er på ca 150 kvadratmeter og fjøset som er på 238 kvadratmeter har båsplass til 63 kyr. Fjøset ble bygget i 1858. Seterstua består av flere tømmerbygg fra flere tidsperioder, den eldste fra 1700-tallet.

Prosessen med nedtaking startet medio oktober 2006 og ble fullført i begynnelsen av desember 2006. Bidragsytere i dette arbeidet har vært flere. Åmot kommune bidro med 500.000 kroner fra avbøtende tiltaksmidler. Hedmark fylkeskommune bidro med 170.000 kroner. Hærens styrker har bidratt med transport av hustømmeret, samt utbedring av veien på museumsområdet slik at setra kunne fraktes helt frem til tomta.

Etter planen vil setra stå ferdig tidligst i 2010/11. Den opprinnelige eieren har sagt seg villig til å donere originalinteriøret nå som prosjektet er finansiert. Med bidraget fra Forsvarsdepartementet lar det seg nå gjøre å bevare denne flotte kulturarven for ettertiden.


www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet

Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design