Om senteret
Våre tilbud


Referater
Kontakt
Linker

 

 

Våre tilbud

Vi arbeider kontinuerlig med å lage skoleopplegg, leie utstillinger og arrangere kompetansehevingskurs innen flerkulturell forståelse. I framtiden skal vi kunne være et ressurssenter i forhold til dokumentasjonsarbeid og litteratur når det gjelder nyere innvandringsgrupper i Hedmark.
Målsettingen er at våre tilbud skal fungere som støttetiltak for kommunene og andre interessenter.

 


www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design