Om senteret
Våre tilbud
Referater
Kontakt
Linker
Arkiv

Mangfoldsåret
2008

Referater

Gjennomførte arrangementer


Les mer om den nasjonale konferansen 2006: "Fra det monokulturelle til det flerkulturelle"
Les mer om "Internasjonal uke i en internasjonal kommune"
Les mer om "Flerkultur på dagsorden", dagskonferansen 19.mars 2004
Les mer om flerkulturell fortellerstund.
Les mer om flerkulturell økt for ungdomsskolen.
Les mer om åpningen av Flerkulturelt Senter.

Tidligere utstillinger

De flerkulturelle utstillingene som nå er tatt ned, har vært benyttet i ulike formidlingsopplegg.
Så langt har flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter leid temautstillinger for å kunne synliggjøre det flerkulturelle mangfoldet i Hedmark i enda større grad enn tidligere.
Museet arbeider med dokumentasjon og innsamling av gjenstander om nyere innvandringsgrupper for å lage egne temautstillinger.

Oversikt over de utstillingene vi har hatt:

"Integrering eller mangfold?
Innvandrerportrett fra Nord-Østerdalen
"
Denne utstillingen er produsert av Nordøsterdalsmuseet, og baserer seg på radiointervjuer og fotografi av 12 innvandrere fra kommunene Tynset, Tolga, Os, Rendalen, Alvdal og Folldal. Gjennom lyd, bilde og tekst får vi innblikk i møter mellom kulturer, mennesker på flukt, etablering av nye hjem, savn, og håp for fremtiden.
I tillegg presenterer utstillingen tall og fakta om innvandring til Nord-Østerdalen i nåtid og fortid. Målet med utstillingen er økt bevissthet om det kulturelle mangfoldet i Nord-Østerdalen.

"Likhet i forskjellene"
Om ulike riter i forbindelse med overgangen fra barn til voksen; det vi i vår kultur kjenner som "konfirmasjon". Utstillingen er produsert av Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM), og er innleid i regi av Flerkulturelt Senter.

"Så tar jeg deg til brud"
Om bryllupsritualer i ulike kulturer. Utstillingen er produsert av Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM), og er innleid i regi av Flerkulturelt Senter.

"Folkedrakter fra ulike innvandringsgrupper"
Flere familier i Hedmark har lånt museet klesdrakter som gir oss et flerkulturelt inntrykk.
Rundt i utstillingslokalet kan en se dukker som bærer hverdagsklær og festdrakter fra ulike kulturer som er representert her i Hedmark. (vietnamesiske, bosniske, palestinske, kurdiske, somaliske, iranske, kinesiske og indiske)

"Gellielaaketje"
En vandreutstilling lånt fra Rørosmuseet. Denne utstillingen åpner for et lite innblikk i mangfoldet vi finner i den sørsamiske kulturen i dag

"Det flerkulturelle Hedmark sier God Jul"
En julekortutstilling laget i samarbeid mellom kunstbanken og voksenopplæringen i Hedmark. God Jul er skrevet på ulike språk, og en kan se brev til julenissen fra de samme landene som kortene representerer. (julebrevene er lånt fra Julehuset i Drøbak)

Tidligere konserter

Flerkulturelle konserter i forbindelse med FN-dagen.

 

www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design