Om senteret
Våre tilbud
Referater
Kontakt
Linker
Arkiv

Mangfoldsåret
2008

 

Mangfoldsåret 2008

Hedmark er flerkulturelt! Hedmark og Norge er mangfoldig, variert, flerkulturelt og fargerikt. Fokus på kulturelt mangfold har blitt et tema og det har fått mye oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. I oktober 2006 ble også en stortingsmelding behandlet i Stortinget.

" I Soria Moria - erklæringene er det slått fast at regjeringen vil synliggjøre det flerkulturelle perspektivet på alle felter i kulturlivet og bidra til å skape bedre møteplasser mellom majoritets - og minoritetskulturer. For å få dette til trengs imidlertid et mer samlet grep om den statlige innsatsen for å fremme kulturelt mangfold som en vesentlig dimensjon i kulturpolitikken."
(Kultur - og kirkedepartement St .meld. nr. 17, 2005 - 2006)

En idé om et markeringsår for kulturelt mangfold har blitt lansert og året 2008 blir et mangfoldsår. Flerkulturelt senter har allerede hendene fulle med forberedelsene til et år med det flerkulturelle i fokus.

På Tvers

Dette er den andre konserten i konsertrekka `Flerstemt`og den har fått navnet `På Tvers`. Tittelen henspeiler på utøvernes samarbeid på tvers av ulike musikksjangre. Vi anbefaler en kveld med spennende musikalske kombinasjoner og svingende rytmer!

Informasjon om arrangementet:

Torsdag 24. april kl. 19.00: konsert åpen for alle.
Torsdag 24. april kl. 12.00: konsert for pensjonister/eldre.

Billetter: voksne kr. 200,- barn/studenter/pensjonister kr. 150,-
Salg av cafevarer.

Velkommen til konsert!

Oversikt over alle konsertene: se årsprogram

"Solrenninga"

Konserten `Solrenninga` som ble holdt på Glomdalsmuseet 1. februar 2008, var den offisielle åpningen av Mangfoldsåret i Hedmark.
Musikeren Rune Rebne fra Brumunddal hadde fått i oppdrag å lage et åpningsverk til konserten. Den fullsatte salen på museet fikk høre et flott resultat som var inspirert av norsk, iransk, irakiske og indiske folkemusikktradisjoner med hovedvekt på trommer, sang og blåseinstrumenter.


Justisminister Knut Storberget sto for den offisielle åpningen av Mangfoldsåret i Hedmark, før elever fra kulturskolen i Elverum overtok scena. Under kyndig veiledning av Lola Buschengende gav de publikum et friskt innslag med trommer og sang.
Etter at de afrikanske rytmene hadde tonet ut var det den norske folkemusikktradisjonen som sto for tur. Foruten kantelen sin, hadde Sinikka Langeland tatt med seg saksofonisten Trygve Seim. Sammen skapte disse to en helt trollsk stemning på scena, mens publikum kunne se gjennom de store vinduene bak aktørene at snøen lavet ned og skapte en ekstra dimensjon til musikken.


Stemningen i salen var stor allerede da Langeland og Seim gikk av scena, men da den energiske tablaspilleren Jai Shankar og hans band satte sluttstrek for konserten med en helt forrykende avslutning, hadde nok de fleste glemt at vinteren ulte rundt husveggene.

Og da passet det svært godt at kvelden ble avsluttet med en buffet med smaksprøver fra ulike verdensdeler, komponert av den vietnamesiske kokken Hai Hang fra Brumunddal.


Mangfolsåret i Hedmark ble med andre ord åpnet på en slik måte at det var en fryd både for ørene, magen og hjertet.

"Dugnad for mangfold"

Mangfoldsåret 2008 var et viktig tema under konferansen "Dugnad for mangfold" 20. september 2007. Mangfold og inkludering av det flerkulturelle ble belyst fra ulike ståsteder.
Statlige, regionale og lokale satsinger ble trukket frem av foredragsholdere fra Kulturdepartementet, Udanningsdirektoratet, Hedmark fylkeskommune, Innvandrerrådet, Glomdalsmuseet, Universitetet i Oslo og lokale prosjektledere.
Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter ønsker hvert år å ha en fagkonferanse hvor ansatte i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner kan delta.
En av målsettingene med årets konferanse var å informere om markeringsåret for kulturelt mangfold, og inspirere til aktiviteter som kan gjennomføres i 2008.


Jørn Øversveen rådgiver Hedmark fylkeskommune
og Thomas Hylland Eriksen sosialantropolog

Thomas Hylland Eriksen foreleser og inspirerer

Progam 20.09.2007:

(Foredragstitler er linket til tilgjengelige presentasjoner)

9:30 Registrering og kaffe

10:00 Åpning av seminaret
v/ fylkessjef kultur og kompetanse Randi Langøigjelten

10:15 Mangfoldsåret hva er det?
- nasjonale føringer - lokal handling
v/ Koordinator av mangfoldsåret Bente Guro Møller

10:45 Apartheid med et menneskelig
ansikt eller Benetton - reklame?
Hva er kulturelt mangfold?
v/ sosialantropolog Thomas Hyland Eriksen

Pause - Lunsj og kulturelt innslag

12:45 Strukturelle endringer som
fremmer mangfold - erfaringer fra arbeid
med kulturelt mangfold nasjonalt
og regionalt

v/ seniorrådgiver Mostafa Pourbayat

13:30 Glomdalsmuseet som formidler
av vårt kulturelle mangfold

v/ konservator Mari Østhaug Møystad
og museumspedagog Ragne Hauge Harviken

14:15 Innvandrerråd - Hvordan skal
innvandrernes stemmer bli hørt?
v/representant fra Innvandrerrådet i Hedmark

Pause med frukt og kaffe

14:50 Ideveksling og gruppediskusjon

15:50 Kort oppsummering og avslutning

Norsk i 100
Fra en innvandrerkonge til et mangfoldig land

På søndag 03.juni åpnet museet en ny utstilling produsert av IKM - Internasjonalt Kultursenter og Museum under tittel Norsk i 100.

- Utstillingen tar for seg norsk historie siden unionsoppløsningen til i dag i lys av innvandring. Norsk kongefamilie har også innvandrerbakgrunn, sier Ragne Harviken, leder for Flerkulturelt kunnskap - og kompetansesenter på museet.
Det har skjedd store endringer i Norge siden danske prins Carl ble omdøpt til Haakon og lille Alexander til Olav i 1905, men det måtte hundre år til før Norge ble definert som flerkulturelt. Utstillingen Norsk i 100 tar utgangspunkt i et par. Hun er norsk pike mens han er svensk og dermed ikke velkommen etter unionsoppløsningen. Utstillingen følger samfunnsutviklingen gjennom familiemedlemmer til paret og deres valg av kjærester.
.- Hvor hører jeg hjemme, spør Fatima Qureshi som kom til Norge i 1973 fra Pakistan.
Adoptivbarn fra Korea, homofile, nordmenn i Spania, alle har noe til felles. Alle skiller seg fra massene.
- Å være flyktningskonsulent er som å pisse i motvinden, sier Live Jovanivic Larsen frustrert. Hun er flyktningskonsulent og hun forteller om sitt møte med den andre verden der menneskelivet står på vent på asylmottak.
Historiene forteller om hindringer, savn og identitetssøk.
- Selv om vi åpner allerede på søndag ønsker vi å få utstillingen på tilbudslista til skoler fra høsten av, sier Harviken.
Tekst og bilde: Lujza H. Olsen


"Å få opphold i Norge er som i reklamen. Det er som å vinne Lotto"(tekst:Norsk i 100)

Inspirerende idédugnad

Representanter fra seks innvandrerorganisasjoner møtte opp torsdag 31.mai for å komme med innspill og ideer til neste års markering av mangfoldet i Hedmark. De fleste kom fra iranske og somaliske foreninger, kultur- og idretts organisasjoner.

Flerkulturelt senter på Glomdasmuseet planlegger aktiviteter som skal gjennomføres gjennom Mangfoldsåret 2008.
- Vi ønsker innspill fra innvandrerorganisasjoner. Det er viktig at de det gjelder blir inkludert, og at de får en mulighet til å bli med på prosessen, sier Ragne Harviken, leder for Flerkulturelt kunnskaps - og kompetansesenter i Hedmark.
- Vi ønsker å skape en arena for å finne mulige samarbeidspartnere samtidig som vi ønsker innspill og gode ideer i forbindelse med en planlagt utstilling om mangfoldet i Hedmark på museet og en flerkulturell boksamling, utdyper Harviken.
- Temakvelder om for eksempel iranske tepper med en teppeekspert hadde vært fint å ha, forslo Mohammad Reza Eghdami, leder for Iransk kulturforening. Foreningen ønsker å gi som gave til biblioteket en kulturhistorisk bok fra Iran.
En fotballturnering for innvandrere eller en felles innvandrerbunad som viser både norsk- og innvandrertilhørighet engasjerte deltakere. Alle ble enig i at det er viktig å få fram fellestrekk, men også elementer som symboliserer egen kultur. Et større engasjement og innspill fra innvandrerkvinner ble også etterlyst.
- Det er viktig at det skapes et rom for utveksling av ideer og erfaringer ikke bare blant innvandrere. Norske politikere, næringslivet, organisasjoner og foreningen bør inkluderes, påpeker Mahdi Hassan, representant av Internasjonalt råd i Tynset og Tolga.
Flerkulturelt senter tar fortsatt imot flere innspill fra både enkeltpersoner og organisasjoner.

Tekst og bilde: Lujza H. Olsen


Sosialsamvær og eksotisk mat ble servert til møtedeltakere. Fra venstre Mohammad Reza Eghdami, Mohammad Reza Samimi, Mohammed Abdi, Mohamed Hussein Moallin og Abdirasaaq A. Hassan.www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design