Om senteret
Våre tilbud
Referater
Kontakt
Linker
Arkiv

Mangfoldsåret
2008

Linker

Aktuelle nettsteder:


Statistisk sentralbyrå: offisielle statistikker om innvandring http://www.ssb.no/

Utlendingsdirektoratet: flyktning, innvandring og integreringspolitikk http://www.udi.no/

Antirasistisk senter: bekjemper rasisme og diskriminering http://www.antirasistisk-senter.no/

Organisasjon mot offentlig diskriminering: arbeider for likestilling og integrering av personer med etnisk bakgrunn http://www.omod.no/

Senter mot etnisk diskriminering: info og dokumenter om etnisk diskriminering http://www.smed.no/

Multikulturell web-portal: nyheter og aktuelle problemstillinger http://www.utrop.no/

Internasjonalt kultursenter og museum: arbeider for å fremme forståelse og respekt for kulturelt mangfold. http://museumsnett.no/ikm/

Høgskolen i Oslo: senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid.
http://www.hio.no/enheter/sefs
http://www.hio.no/enheter/senter_for_ flerkulturelt_ og_ internasjonalt_ arbeid_ sefia

Norsk i går, i dag, i morgen?
http://www.nyenordmenn.no/ Dokumentasjonsprosjektet Norsk i går, i dag, i morgen? har hatt som formål å bidra til at folk i Norge kan bli kjent med hverandre og å bygge opp et materiale som kan bevares for ettertida.

 


www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design