Om biblioteket
Åpningstider
Spesialsamlinger
Søk i databasen
Lenker
Kontakt

Spesialsamlinger

Flerkulturell boksamling - Helge Væringsaasens boksamling - Medisinhistorisk samling - Privatarkiver - Noter - Kart

Flerkulturell boksamling

Flerkulturell boksamling inneholder litteratur som dokumenterer historie og kultur til nyere innvandrergrupper i Hedmark. I tillegg sør-samer og de nasjonale minoriteter - med hovedvekt på romanifolket/tatere, rom (sigøynere) og skogfinner. Samlingen er under oppbygging, og vi samarbeider med Det Flerspråklige Bibliotek ved Deichmanske bibliotek for å kunne tilby bøker på ulike språk.

Helge Væringsaasens boksamling

Boksamlingen teller over 60 000 bind, og ble på begynnelsen av 1900-tallet regnet som Nordens største private boksamling. Her finner du håndskrifter fra 1100-tallet, inkunabler og sjeldne verk fra boktrykkerkunstens eldste periode. I tillegg omfatter materialet etter Væringsaasen Skandinavias største samling av skillingsviser, ca. 6 000 skillingstrykk, samt kart, noter og et mangfoldig arkivmateriale.Samlingene ble pakket ned i forbindelse med utbyggingen av museet, og vil først bli gjort tilgjengelig for publikum i 2008.

Medisinhistorisk samling

Medisinhistorisk samling skal sammen med museets faste utstilling "Gammeldoktoren" dokumentere liv og virke til den allmennpraktiserende legen i perioden 1850 - 1950. I samlingen finner du medisinske tidsskrifter og faglitteratur fra perioden.

Privatarkiver

Museet har gjennom årene bygget opp en betydelig samling av lokalhistorisk arkivmateriale. Denne omfatter både personarkiver, foreningsarkiver og bedriftsarkiver. Hovedtyngden av arkivmaterialet er fra Elverum og Sør-Østerdal.

Noter

Originalmateriale etter flere lokale komponister fra Sør-Østerdalen er samlet i museet.

Kart

Museets kartsamling er stor og variert. Hovedvekten ligger på utskiftningskart og andre lokale kart.

 

 

 

 

 

 


www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design